Központi Értesítő, 1898 (23. évfolyam, 1. félév)

1898-01-02 / 1. szám

50905 XXIII. évfolyam. Budapest, l8$BTjanuár 2-án. I. szám. Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap, a szükség szerint más napokon is, változó terjedelemben, éven­ként mintegy 250 ÍY. Előfizetési ár : Budapesten házhoz hordva egész évre 8 frt. Vidékre postadíjjal együtt 10 frt. KÖZPONTI ERTESITO KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. Előfizetések fél- vagy negyedévre is elfogad­tatnak. Előfizetési pénzek a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez (Budapest, II. ker., Lánczhid-utca 1-ső sz., földszint) intézendők. I. Kivonat ÍI magyarországi kereskedelmi czégjegyzékböl. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. ír- • A bejegyzést reu­txiraiyi delo végzés kelte, orvén vpzék a <'zé? folvó-és alszama 4 r7p„ A főtelep . .. és a fióktelepek szószerinti szövege helye A czég birtokosa Czégvezetök fi Jegyzet . I IH97. Aranyos­­d n niarotlii /p/n ... . ., ; 4t>40. sz. törvényszék: g^ ^ 1897. decz. 4. " 4525. sz. 368 3 1897. dccz. 11. 1 4734. sz. 434 2 1897. decz. 33. 4777. sz. t>5,2 B.-gyaraiali törvényszék Budapesti törvényszék 1897. decz. 22 6878. sz. 487/2 1897. decz. 22. 6868. sz. 457,2 1897. decz. 22. 6812. sz. 387/2 Neumann Dezső. gy Salló Berger Samu v^él y Neumann De/.sí: vegyeskereskedő oj CO Főtelep Pitz Tamás Bars-Szent-Kereszt Finka Gabriella '?zky — F8telep Vichnyepehe­rény Schleicher Pál 3al£5Ä, 1897. decz. 22. i 6810. sz. 304 2 Hercz Ferencz Kot sós József Paskus Gábor T^t0pa 1897. imOd.Zl. Glücks thai Gyula Budapest 8351/1 1897. ld19121.17s, ! D. Dezső B u^s t 8352/1 I -I — SZEQE» r; i'j «4RKMIMM K ö ,: y v ? ÁRA: J? i®m Ezen czég meg­szűnése bejegyez­tetik. (Lásd 1882. évf. 32 számát.) (iliickstlial Gytila, divat- ős kézmüáru­kereskedő, budapesti lakos Bergel Dávid, máskép Bergl I>. Kezső norinbergi rövid- és szövöttáru-keres­kedő, budapesti lakos Ezen czég meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1886. évf. 96, számát.) Ezen czég meg­szűnése bejegyez­tetett. ( Lásd 1876. évf. 36 számát,) Ezen czég meg­g; szünése bejegyez­tetik. | (Lásd 1891. évf. 30. számát.) A czég kitörlése megszűnés folytán hivatalból rendel­tetett el. (Lásd 1893. évf. 30. számát.) A czég kitörlése megszűnés folytán czégbirtokos kér­vényére rendel­tetett el. (Lásd 1892. évf. 45. számát.) A czég kitörlése megszűnése folytán hivatalból rendel­tetett el. (Lásd 1892. évf. 24. számát.) r A czég kitörlése megszűnés folytán hivatalból rendel tetett el. [(Lásd 1887. évf. 7. számát. I

Next

/
Thumbnails
Contents