Központi Értesítő, 1896 (21. évfolyam, 1. félév)

1896-01-02 / 1. szám

50905 XXI. évfolyam. Budapest, 1896. január 2-án I. szám Megjelenik mindeD csütörtökön és vasárnap, a szükség szerint más napokon is, változó terjedelemben, éven­ként mintegy 250 iv. Előfizetési ár : .Budapesten házhoz hordva egész évre 8 frt. V:dékre postadíjjal egy .ti 10 frt. KIADJA Á KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. Előfizetések fél- vagy negyedévre is elfogad­tatnak. Előfizetési pénzek a »KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez (Budapest, II. ker., Lánczhid-utoa i-ső sz., földszint) intózendők. p I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogvaj a) Egyéni oségek. K-i • a UvjtíKj/.ell reu­iralyi 'delő végzés kelte, törvényszéki® * A czég szószerinti szövege A főtelep a fióktelepek helye -^-•sgegQi lisvrcítoctM- és EAftiCAMARA Aradi törvényszék 1895. deoz. 13. 13634. sz. 212/1 Ar.-Maróthi torvényszék Beregszászi törvényszék 1895. decz. 6. 13393. sz. 211/1 1895. decz. 6. 13264. sz. 208 1 1895. decz. 6. 13237. sz. 209/1 1895. decz. 6. 13382. és 13388. 210/1 1895. nov. 20. 12819. sz. 206/1 1895. nov. 29. 1281-4. sz. 207/1 Komlós Ferenez Isákovits Izsó Főtelep Arad Főtelep Arad A czég birtokosa j | CzijjvQ&ök ;|lp" ^Jg^y^tet Komlós Ferenez, aradi lakos, féifi- és iiöidivat-, norinbergi- és rövidáruke­kereskedS Aradon — Isákovits Izsó, aradi lakos, kézmű- és divatáru-kereskedő Aradon Matyuga Jozef Weiszberger Pál Főtelep Kis Jenő Főtelep M.-üadna Matyuga József, kis-jenői lakos, rőfös­kereskedő Kis-Jenőn Weiszberger Pál, m.-radnai lakos, ve­gyeskereskedő M.-Radnán 1895. decz. 9. 5068. sz. 607/1 Pollak Mor Moritz Pollak Haas Jakab Főtelep Arad jl'ollák Mór, aradi lakos, gabonakere­kedő és bizományi üzlettulajdonos Aradon Arad Haas Jakab, aradi lakos, rőfösáru-ke­reskedő Aradon Schubert Henrik és társa Főtelep Fanko'ta Schubert Henrik, pankotai lakos, ve-gyeskedő Pankotán 1895. decz. 10. 14813. sz. 361/2 Róth Ignácz Schlanger Her­mán Hermán Schlan­ger Főtelep Róth Ignácz, fűszer- és vaskereskedő Léván 1895. I decz. 10. ! 15697. sz. 771/1 Budapesti törvényszék 1895. decz. 9. 94663. sz. 7412/1 1895. decz. 9. 101605. sz. 7413/1 Katz Bernát ve­gyeskereskedése 7j ÖL,- < Gonda S. Főtelep Gonda (előbb üoldstein) Sánmel kár-Küffel János Johann Küffel Budapest pitos iparüzlettuiajdonos, budapesti lakos Főtelep Küffel János, kézmű- és vászonáru Budapest bizományi kereskedő, budapesti lakos. VF i'll&SSfe Athozatott a társas czégjegyzékből. (Lásd ugyanezen lap társas czég­jegyzék rovatai kö zött.) Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1883. évf. 90, számát.)

Next

/
Thumbnails
Contents