Központi Értesítő, 1895 (20. évfolyam, 1. félév)

NEVJEGYZEK T (un*, ff m „Központi Értesítő" 1895. évi folyamának első feléről. (Â czégek mellé kitett számok a „Központi Értesítő" lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abádszalóki takarékpénz­tár részvénytársaság 40. Abafája községi hitelszö­vetkezet 25. Abele és Társa 24. Abeles Miksa özv. és fia 30. Abonyi és Fried 57. Ábrahám István 53. Abrahamowicz Hersch 36. Ácsai segély egylet mint szövetkezet 52. Ada—Moholy egyesült ta­karék] >énztár 22. Ada- -Moholyi hitelintézet részvénytársaság 30. Ada vidéki közgazdasági bank részvénytársaság Adám Sámuel 19. Adelsohn Lipót 35. Adler Emil 48. Adler Géza 50. Adler R. R. 21. Adler Tándor 34. Adler ós Weisz 46. j Adolf & M. Joachim 16. Adonyi takarékpénztár részvénytársaság' 22. Ajtav Gyula és társa 7, ' 55, 44, 48. Akasztó község hitelszö­vetkezet 40. Albina takarék és hitel­intézet 35. Alcser Antal 11. Alcsiki bank részvénytár­saság 14. Alfandry Brüder 2. Alfandry Jul. B. 2. Alföld—fiumei vasút nagy­várad eszéki része rész­vénytársaság felszámo-I lás alatt 41. Almásy gróf gazdasági gőzmalma 10. Alsó-kubini takarék és hitelintézet mint rész­vénytársaság 35. Alsó-Lendvai takarék­pénztár 41. Alsósiménl'alvi községi hi-Babusnik Ágost és Társa 48. Baccich Biagio 29. Bach és Klein 27. 44. Bachinayer és Póth 43. Bachrach Gyula 3. Baehrich és Huppert 19. Bachschitz Károly 25. Back Adolf 26. Back József 6. Back & Berzay 26. Back és Pried 48. Baitz Testvérek 49. Bajai kereskedelmi ós iparbank 38. Baja-Zombor-Újvidéki helyi érdekű vasút rész­vénytársaság 6, 18. Bajmoki kölcsönös tűzkár biztosító társaság mint szövetkezet 44. Bak B. Lajos 14. Bakic Giuseppe 9. Bakó Ferencz ifj. 36, 36. Bakonyi Lajos 11. Balla Adolf 25. Ball a Mihály 42. Balián György 21. B.-gyarmati Takarék és Hitelintézet Rész vény­társulat 58. Balaton-főkajári önse­gélyző szövetkezet 30. | A tel szövtkezet 15, 48. Amirás Géza 52. Andreió Milán 12. Angol osztrák bank buda­pesti fióktelepe 54, 40. Augusta Péter és társa 58, 58. Antal Kristóf ós társai első szatmári téglagyára 15. Apáti József 25. Apatini kölcsönös segély­egylet, mint szövetkezet 54. Apatini takarék- és se­gélyegylet, mint szövet­kezet 46. Apfel Mór 15. Appel Reiza 21. Apollo kőolajfinomitógyár részvénytársaság 55, 40. Arad Csanádi gazdasági j takarékpénztár rész­vénytársaság 29. Aradi ipar és népbank 19, 49. Aradi ipar és népbank békésmegyei fiókinté­zete 42. Aradi polgári takarék­pénztár részvénytársa­ság 42. Aradi Széchenyi gőzma­lom részvény társaság 20. Aranitzky N. P. 12. Arbeiter Consum Verein in Resicza 32. Arcsiana hitelintézet ta­karékpénztár részvény társulat 52. Ardeleana pénz és hitel­intézet részvénytársa­ság 49. Argyelán Jánosné szül. Fechtel Lujza 5. Armnth Lajos 57. Arnovlyevits D. 12. Arzt et Comp 36. Assael Adolf Abr. 13. Assael Adolf Abraham 8. Aszu-beszterczei takarék és előleg-egylet mint szövetkezet 16. Athanaczkovics Maria 44. Athanasije M. Dimitrievic 9. Auerbach Miksa 3. Auscli Gábor 40. Adámos községi hitelszö­vetkezet 21. Ágai Ignácz 29. Ágricola ingatlan forgalmi ós termény bizományi iroda Eőry Ernő és Lengyel Lajos 29. Akossy Sándor 8. Altalános bank részvény­társaság 54. Altalános forgalmi intézet részvénytársaság 27. Altalános hitelintézet mint szövetkezet 5. Általános termény- és iparszövetkezet felszá­molás alatt 46. Halat, egyi 19. Balatontavi gőzhajózási részvénytársaság 29. Balaton vidéki takarék- < pénztár önsegélyző egy­let mint szövetkezet 30. Balaton vidéki takarék- I pénztár Siófokon 27. Balázsfalvi fogyasztási egylet 53. Ballia Alexander 13. Balog Simon 7. Balog és társa 24. Balogh József és Társa 28, 8. Banca Fiumana 44. Bank Betéti Társaság Jó­nás és társa 2. Bankegyesületi váltóüzlet­részvénytársaság 39. Bantl in-féle vegyi gyárak részvénytársaság 41. Baranya községi hitelszö­vetkezet 55. Baranyamegyei Hitelinté­zet részvénytársaság 44. Baranya-Vörösmarti köl­csönös segélyző egylet mint szövetkezet 16,19, 19. Baráth János 57. Barber Albert 1. Barber Izidor és társa 44, 44. Barbu Torna 38. Barcsi sertéshizlaló rész­vénytársaság 36. Barczikai kőszénbánya vállalat Szálkái és társai 57. Barla Ferenczné özv., Ungvári Róza 48. Barna Manó és fiai 36. Bárok József 9. Baranyamegyei nép bank részvénytársaság 41, 11. Bars vármegye központi agrár szövetkezete 48, 27.

Next

/
Thumbnails
Contents