Központi Értesítő, 1894 (19. évfolyam, 1. félév)

NÉVJEGYZÉ r^ű^J-^^ ¥ IÄAMARA j \ KÖH Y VT ARA-02/ itufiaaa; „Központi Értesítő" 1894. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a „Központi Értesítő" lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abeles Béla 14 Ada-moholyi egyesült ta­karékpénztár 17, 27 Ada-moholyi hitelintézet részvénytársaság 21. Adamovits Gligor 10. Ada-vidéki közgazdasági bank részvénytársaság 17, 30. Adler Arthur 23. Adler Carl 10. Adler Jacob L. 17, 26. Adler L. Pb. 25. Adler Lajos 6, 41. Adler Lajos és lia 41. Adler és Gold 9. Adler és Hirsch 41. „Adria" magyar királyi tengerhajózási rész­vénytársaság 23, 35. Agfalvi takarék és segély egyleti szövetkezet fel­számítás alatt 17. Ajka és környéke I. ön­segélyző egylet, mint szövetkezet 47, 47. Ajkai és (vidéke) önse­gélyző szövetkezet 43. Akna-sugatagi fogyasztási szövetkezet 19, 39. Alberti-irsai takarékpénz­tár részvénytársaság 28. „Albjna" takarék- ós hitel­intézet 51. Alesandrescu Joan 51. Alföldi első gazdasági vasút részvénytársaság 35. Almás járási takarék­pénztár részvénytársa­ság 21. Almási kölcsönös tiizkár­biztositó társaság mint szövetkezet 34. Alsó magyarországi m. kir. valamint kincstári és társulati vasgyárak fogyasztási szövetke­zete 26, 26. Alsó-némedi községi hi­telszövetkezet 27. Altmann Anna 4. Altmami Áron 12. Altman Ede 49. Altmann Ede 12. Altpalánkaer Auflfil fsver­ein mint szövetkezet 30. Ambrozy Vilmos 8. Amigo Jozua 27. Arnos Joh 13. Andráschofszky Ede 14. Andráschovsky Edéné özv., Lőw Hermina 14. Andrásofszky Efraim 28. Andrevics M. Paul 51. A Angol osztrák bank bu­dapesti fióktelope 16, 35, 35. Angyal Péter 24. Antal és Gyulai 51. Angyal ós Társa 22., 22. Antony István 23. Anton Róza férj: Waller­stein Jakabné 26. Apatini kölcsönös segély egylet, mint szövetkezet 38. Apatini II. segélyszövet­kezet 31. Apatini takarékpénztár 34. Apat.ini takarék ós segély egylet, mint szövetkezőt 38. Apfel Géza 37. Apfel Mór 46. Apostag községi hitelszö­vetkezet 26. Arácsi gőzmalom Doros; lovácz Goiosin Le Aradi árucsarnok/^ j vénytársaság Aradi első takaró *" • I C-T fi . Aradi iparés népbfen^31. Aradi közúti vaántwly&_$s téglagyár részwétiytifr, saság 17. Aradi Széchényi gőzma­lomrószvénytársaság 17. Aradi takarék ós segély­egylet, mint szövetkezet 28. Aradi és Csanádi ogyesiilt vasutak részvénytársa­ság 24. Ar.-Maróthi takarékpénz­tári részvénytársulat 30. Arbeiter Consum-Verein in Resicza 39. Ardeleana pénz- ós hitel­intézet részvénytársa­ság 9, 30. Ariesiána hitelintézet és takarékpénztár rész­vénytársaság Tordán 38. Armuth Lajos 47. Armuth Sándor 22. Arnold Emerich 47. Arnót Sándor 20. naezkovits Gábor fiai .EjDES^ ubefímvrm Job. 14. hael 15 ik ós tsa. 49. Áiier'íMiiraJi és fia 29. •ÍAnetfiós glsfalvi 49. Aiíjfríeivfíde 17, 28. :ácn-gherk/s Lővinger 17, Ausch Mór 51. Auspitz Adolf 17. Auspitz Gyula 12. Auspitz Katarina 11. Avenarius R. 23, 44. Avenarius ós Schranzho­, fer 30. Ábrahám Emánunl ős fia Antal 6, 6. Ábrahám H. 51. Ábrahám Izsák 7. Ábrahám József 37. Ádámsz D. Donát 30. Ádámsz testvések 10, 14, _ 14, 30. Ádándi önsegélyző egylet szövetkezet 38. Ádler Jakab 38. Általános bács-ujfalvi gabna kisegítő szövet­kezet 13. Általános termény és ipar­szövetkezet 22. Általános termény és ipar­szövetkezet felszámolás _ alatt 36. Általános waggon köl­csönző társulat 23. Áron Manó és társa 30, . 30. Árvái hitelintézet rész­vénytársaság 2. Áts és társai 3. B Babéó Vaszil 15. Hack & Berzay 41. Bacon T. és társ. 34. Bajai kereskedelmi és iparbank 30, 34. Bajai takarék pénztár 34. Bajmoki kölcsönös tűzkár biztosító társaság mint szövetkezet 34. Bajnoczy Gyula 6, 6. Balázs Adolf 44. Bakabányai kölcsönös se- Balia Ilia 33. gélyegylet 47. Ballia Nikolaus 42. Balla Adolf 17. Balnozsán, Bolyanácz és Balián Sándor 51. j társai 47. B.-gyarmati népbank 34. Ballo Feroncz 32. Balatonfüredi önsegély- Balog M. András P.-né 30. egylet mint szövetkezet Baltres Vilmos 21. 27. Bana-Bábolna községi hitelszövetkezet 33. Bank-Bizományi és pénz­váltó üzlet Nussbächer ős Beer 40. Banorie Amália 17. Baranya megyei Hitel­intézet mint részvény társaság 45. Baráth Mihály 6, 6. Barbarits Lud. Wittwe 46. Barber Frigyes 22. Barber Izidor 32. Barber Izidor és társa 32. Barber Jaquos Sigm 11. Barber testvérek ós Spitz 11.

Next

/
Thumbnails
Contents