Központi Értesítő, 1892 (17. évfolyam, 2. félév)

5090 T^.^O-YiyEXJTJLTO a „Központi Értesítő" 1892-ik évi folyamának második feléről. I. Gzégjegyzések re vonatkozólag külön névjegyzék lett kiadva. II Szabadalmi hirdetéseket az ezen félévben megjelent minden szám tartalmaz. Hl. Védjegyekre vonatkozó közzétételek ezen félévben az 55-, 66., 7Jf., 82., 84-, 86., 9Jf., 98., 105., számban jelentek meg. IV. Szerzői jogra vonatkozó közlemények a lap 60., 7Jf-, 9J/~ és 105. számában foglaltatnak. V. A) Az iparra és kereskedelemre vonatkozó hazai törvény­hozási és kormányzati intézkedések és elvi határozatok. 1. Kinevezések és határozatok Abele Rezső báró 53. sz. Aurada Nándor . . . \ o4. „ Andor Endre dr 80. „ Abonyi Emil 97. „ Ary Pál dr 105- „ Baboesay Béla 65. „ Baranyay Sándor 81. „ Brunner Antal 84. „ B'rtoun Adorján 95. „ Bernáth István 97. „ Békéssy Sándor dr 97. „ Bérezik István 195. « Csury Jenő dr 195. „ Csorba Ferencz dr 97. „ Darányi Ignácz 97. „ Ebeczky Jenő . . . .' 69. „ Fehér József 72. „ Findura Imre 95. „ Fenyvossy József 95. „ Farbaky István 97. „ Fittler Camill 97. „ Förster Nándor 97. „ Földváry József dr 195. „ Frisch Samu 79. „ Gerster Miklós 65. * Gyertyán ff y István 97. „ Gellóri Mór 97. „ Halbsch Béla 56. „ Haneisz J anos Hajdú László 95. „ Herczeg Ferencz 95. „ Hegedűs Károly 97. „ Hauzmann Alajos . . . 97. „ Jekelfalussy József 61. „ Jónás Ödön 97. „ Jordán Victor 97. „ Kruspér Pál 70. Kunczel József 76. Kirknopf János 80. Kálmán Gusztáv 95. Kovács Aladár 95. Keleti Gusztáv . . . ! 97. Kármán Lajos dr 105. j Ludwig Gyula 58. ! Löw Károly 85. Lévay Ferencz 97. Mérő János ifj. dr 80. Mészöly Dezső 83. Mayer József 92. Morlin Imre dr 97. Matlekovits Sándor 97. Mössmer József 97. Mudronv Soma 97. Michl Péter 103. Oppriss Péter 87. Péterffy Lajos 97. Petrik Lajos J . • 97. Részig Ede .... . 83. Ráth Zoltán dr. . Radisics Jenő . . '. „. Rejtő Sándor . -ffiM Szabó Jenő . . g gjf£h Steinhaus Lászlóig il^fc Segesváry Dénes ? sSöv: Schnierer Gyula \* Szterényi József . ^KyrÁR^^ 97. Staub Nándor . . >r— 97. Suppán Vilmos 97. Szalay Imre 97. Szirmay Tibor 105. Sarkady Lajos 105. Travnyik József dr 95. Tettmayer Károly 97. Thék Endre 97. Török György 97. Thyll Nándor 72. Vargha Gyula dr 81. Vizneker Antal dr 95. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents