Központi Értesítő, 1891 (16. évfolyam, 2. félév)

509Ö5 83ESQEB9 KBSSS^.Ci. íS} É'j " R A KÖ 6u a* a „Központi Értesítő" 1891-ik évi folyamának második feléről. I. Gzégjegyzésekre vonatkozólag külön „Névjegyzék" lett kiadva. II. Szabadalmi hirdetéseket az ezen félévben megjelent minden szám tartalmaz. III. Védjegyekre vonatkozó közzétételek ezen lélévlen a 56., 58., 50 , CO., 61., 63,, 65, 72.. 7Jf. 75; 80.. 81.. 82.. 8Jf.. 85., 87-. 89., SO.. 91., 9Jf.. 98., 99.. 101.. 104s 105. számban jelentek meg. Ezen közzétételekről az egész évfolyamra vonatkozólag külön névszerinti kimutatás adatott ki. IV. Szerzői jogra vonatkozó közlemények a lap 61., 72., 82. és 93. számában foglaltatnak. V. A) Az iparra és kereskedelemre vonatkozó hazai törvény­hozási és kormányzati intézkedések és elvi határozatok. 1. Kinevezések és megerősítések. Petz Samu 56, Dr. Hazay Gyula 59, Scrobogna Valér 60. Sillye Béla 62. Kovács Gyula 62. Wirkmann Fábián 62. Leuchtag Lajos 64. Pelheő János 69. Raschka János ^ ... 69. Báró Brandenstein Ottó 72. Bauke Antal 82. Kautny József 82. sz. Schmidt Ferencz Jung Antal . . Guobelty Károly Opra György . Dencz Adolf Lázár Gerő . . Kilényi Hugó Ebeczkv Jenő Bozóky István 83. 83. 83. 83. 83. 84. 87. 87. 93. Medvés Sándor 93. Wahrmann Mór 93. Sebők Kálmán 93. Dr. Lers Vilmos 93. Gluzóky Imre 95. Körtvélyessy Aladár 95. Nyilvay György 95. Büttel János 95. Schiefner Károly 95. Rogulja Károly 95. Tábory Dezső 95. Schramár János Starrits 95. Németh Imre 97. Mechwart András 97. Schlick Béla 97. Röck István 97. sz Rausch Ferencz 97. Birnbaum Imre 97. Wünsch Róbert 97. Eisele József 97. Liptay Pál 97. Ritter Ottó 97. Mauthner Ödön 97. Dr. Kovács Gyula 97. Molnár Victor 99. Eisenstädter Ignácz 99. Strasser Albert. 99. Deschán Achill 99. Telbisz Károly 99. Reitter Ede 99. Mühle Vilmos 99. Ifj. Kasetl Gusztáv 104". Czorny Károly 106. Riedl "Károly 106. Dániel Tivadar 106. Lehoczky János 106. Mistek Endre 106. Rambovszky Jenő 106. Gyöngyösy János 109. Fuky József 109. Augustin Jenő ...... ...... 109. Schneider Alajos 109. Bodnár Gyula 109. 2. Elvi jelentőségű rendeletek. Bendelet a vasárnapi munkaszünet tárgyában . . 55. A Reuther és Reisert-féle Chronos nevü önműködő gabnamérleg hitelesítése tárgyában 64. Szabályrendelet a házalásnak Gyöngyös város terü­letén való eltiltása tárgyában 68. Rendelet a kisebb kőműves-, kőfaragó- és ácsmun­kálatok végzése tárgyában 76. Rendelet a szeszfokmérők hitelesitése tárgyában. . 76. Sörös hordók hitelesitése 80. Rendeletek a végeladások engedélyezése tárgyában . 94

Next

/
Thumbnails
Contents