Központi Értesítő, 1890 (15. évfolyam)

1 KÖNYVTARA. 1 r ^LíT1 ,v5 TÁRGYMUTATÓ i „Központi Értesítő" 1890 . i. folyamának első feléről. I. Czégbejegyzésekre vonatkozólag külön „S< ;yzék" lett kiadva. 11. Szabadalmi hirdetéseket a 15., 22., 44- és 54- számok kivételével a lap minden száma tartalmaz. UI. V Védjegyekre vonatkozó közzétételek a lapnak 2., 11., 13., 17., 18., 21., 23., 26., 27., 29., 32., 35., 4-1., 43-, 44-> 45-, 4^-, 4^- és 58. számában jelentek meg. IV. Szerzői jogra vonatkozó közlemények a lap 13., 39. és 51. számában foglaltatnak. I. A) Iparra és kereskedelemre vonatkozó hazai törvényhozási és kormányzati intézkedések és elvi határozatok. 1. Kinevezések és megerősítések. • leisner Ádám 1. sz. iesztina Lajos 10. » izabó Kálmán 10. » Jongó Lajos 10. » /larkó Gusztáv 13. » lépászky Mihály 13. > ider Henrik 22. » 5imon Béla 25. » lunfalvy Géza 27. » Tbl Félix 27.» Cépessy Árpád 27. » 3al1agi Béla 27. » *íávay Aladár 27. » 3álint Béla 27. > íármán Lajos 27. » Szirmay Tibor 27. » íVinter Miksa 28. » íovács Gyula 29. » lollán Sándor 32. > ?imon Jakab . 35. » •>trasser Sándor 35. » lirsch J. L . . 35. > ítrausz Emil . 35. » Hsatáry István 38. » irőber Béla 38. » Rollert Károly 38. » Báró Busohe Alfonz 38. » Gróf Batthány Tivadar 38. sz. Szász Róbert 41. » Puky József 41. » Oetl Ferencz 41. » Fekete Ferencz 43. » Statistikai tanács tagjai 43. » Firnstall Károly 50. » Vizneker Antal 51. » Ráth Zoltán 51. » Zawadowski Alfréd 51, » Strasser Timót 51. » Pauer Ernő 51. » Meszlényi István 51. » Jenev. Zoltán. Jv. 51. » Rambewsky Jefi&S 52. » Hftjy Lajos . . tx, 52. » Kricsfalussy Vilmos: 55. » Ehrenhöfer.' Aladár 55. > Mitíalcfyics János 55. » Fei^nczy í'érehc^zy. 55. » EmicK(^sztáv ^/ 55. > Herczeg^Bertálan 55. » Depóid Lajos 55. > Moser Sándor 55. » 2. Elvi jelentőségű rendeletek. Az országos statistikai tanács újjászervezése tár­gyában 1. sz. A kőfejtő-telepekről 18. » Az üvegedények hitelesítése tárgyában 25. » *) Védjegyekre vonatkozó hirdetésekről• az év régén névszerinti kimutatás fog közzététetni.

Next

/
Thumbnails
Contents