Jedlik Ányos István: Természettan elemei. Súlyos testek természettana (Pest, 1850)

( s ■ IRTA JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN, SZ. BENEDEKI REND’ PANNONHALMI TAGJA, ÉS A PESTI K. EGYETEMNÉL TERMÉSZETTAN’ TANÁRA. Szöveg közé; nyomatott számos fametszetekkel. • Jr ELSŐ KÖNYV. A SÚLYOS TESTEK’ TERMJÉSZETTANA. ft A SZERZŐ’ SAJÁTJA 1850. TERMÉSZETTAN ELEMEI.

Next

/
Thumbnails
Contents