Frecskay János: Találmányok könyve: ismeretek a kézmű- és műipar mezejéről: 1-2. kötet (Budapest, 1881, 1877)

1. kötet - Tartalom-jegyzék

\(J (■ ' TALÁLMÁNYOK KÖNYVE isaeuTEK i kézmű- b mim némi, A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI MAGYAR KIR. MINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS AZ ORSZ. MAGYAR IPAREGYESÜLET FELÜGYELETE ALATT TÖBB IDEVÁGÓ MUNKA ALAPJÁN DOLGOZTA FEECSK A Y JÁ N O S. ELSŐ KÖTET. BUDAPEST. FEANKLIN-TÁESÜLAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1881

Next

/
Thumbnails
Contents