Katalógus azon találmányokról, melyek az 1865. évi január 1-től 1879. évi deczember 31-ig terjedő tizenöt évi cyklusban a Magyar Korona országainak területén szabadalmazva lettek (Budapest, 1881)

SzsEsiYsi íulűíjdonvédilmí gyüjiemény KÖZLEMÉNYEK A FÖLDMI VELE S-, IPAR- ES KERESKEDELEMÜGYI MAGYAR KIR. MINISTERIUM KÖRÉBŐL. KATALOG-US AZON TALÁLMÁNYOKRÓL MELYEK AZ 1865. ÉVI JANUÁR 1-TŐL 1879. ÉVI DECZEMBER 31-IG TERJEDŐ TIZENÖT ÉVI CYKLUSBAN A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK TERÜLETEN SZABADALMAZVA LETTEK EZEN SZABADALMAK ÉRVÉNYESSÉGE VAGY ÉRVÉNYTELENSÉGÉHEZ KÉPEST AZ UTÁNZÁSI TILALOM ALATT ÁLLÓ TALÁLMÁNYOKAT A SZABADON UTÁNOZHATÓK- TÓL KÜLÖN OSZTÁLYOKBAN FELTÜNTETVE KÖZLI A MAGYAR KIR. SZABADALMI LEVÉLTÁR. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1881.

Next

/
Thumbnails
Contents