Bérczi Antal (szerk.): A védjegy- és mintaoltalomra vonatkozó hatályos törvények és rendeletek (Budapest, 1941)

T sà 9- V A VÉDJEGY- ÉS MINTAOLTALOMRA VONATKOZÓ HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK KIADJA: A M. KIR. SZABADALMI BÍRÓSÁG ÖSSZEÁLLÍTOTTA : Dr. BÉRC ZI ANTAL M. KIR. SZABADALMI BÍRÓ Felelős szerkesztő és kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi biró. ,3 ô V ő" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17. — Felelős vezető: Baranyi lázsef.

Next

/
Thumbnails
Contents