Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1989 (94. évfolyam, 1-4. melléklet)

1989 / 1. szám - Tartalom

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA 1. sz. MELLÉKLET 94. évfolyam Megjelent: 1989. március 28.----- TARTALOM Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 1988-ban ............................................................................. 1 Adler Györgyné — — Posteinerné Toldi Mária: A termékoltalom bevezetésével kapcsolatos egyes kér­dések ........................................................ 4 dr. Bobrovszky Jenő: Lontai Endre — Jogegyesítés a nemzetközi iparjogvé­delem területén (könyvismertetés)................................. 8 Dr. Markó József: Szabadalmi igény az Európai Szabadalmi Egyezmény szerint (könyvismertetés)................................................. 11 Tájékoztatás a KGST-tagországok kiválasztott fonto­sabb találmányairól ........................................................... 12 Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató ..................... 16

Next

/
Thumbnails
Contents