Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1988 (93. évfolyam, 1-4. melléklet)

1988 / 1. szám - Tartalom

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ 1. sz. MELLÉKLET 93. évfolyam Megjelent: 1988. március 28. AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA TARTALOM Tájékoztatás az iparjogvédelem nemzetközi szerve­zeteinek, unióinak és egyéb egyezményeinek tagsági viszonyairól (1. oldal) A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 1987-ben (13. oldal) A műszaki fejlesztés és a műszaki alkotó munka a gazdasági szabályozás új rendszerében (16. oldal) Vállalatok szabadalmi információs tevékenységének elemzése reprezentatív felmérés alapján (25. oldal) A KGST országok vegyesvállalatainak iparjogvé­delmi tevékenysége hazánkban (32. oldal) Találmányok, szabadalmak szerepe a külföldi­­-magyar vegyesvállalatok alapításánál és működé­sénél (36. oldal) Tájékoztatás a KGST-tagországok kiválasztott fon­tosabb találmányairól (38. oldal) Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató (43. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents