A Szombathelyi Püspöki Megye papságának névtára 1880 (Szombathely, 1880)

n m; a! °r*. /»&' re». jtaJLIgBfrttfev E- . : :-/r-/ ’-: ' AÁ:: v -5? X '/P'P ' ■<'•■: í .. -w»*-- -• •.- •■%,**•'- . *Vt' • '■•<f v --• - -1; í i /f /'a **.* .v ^ , . . - , • - * . a» ' - * / - ', ">r ' - ^ v -' y '20h^gjß-krx ‘AS/Sti' >'' BT* -■ • - ;. . ’ - . • , ■• •• :-SEj7<-■•>-*:. -'! • 'V.- -' f 1 >«'> ■ ír v;í íírí ...-í-•’--'.ív: ; i = V -W í ’ í- - í ‘v--- ■*>&. :.^S'- : ■" SM -Ni- V.:-;«,, v>:. í' ,.i :•■ i'r - fe- ».*■ : " <s v* * •/ -^rj 4/1 ' ~ •' ‘ v 1 ‘ , ; ■ v X ;:-/X X' vX ifi ;:/i 'i':' . ■ ■'■■--■ -i ■' rí í ! ' - :■? -..-Ä'■■.•■ ... ri­fe V V: ^r'XéXrX. ír v ■■■.,-; ■ * H.y. ir-»j í'JS-f /:'■ v'V^-'.y Sí i-*--:-' ■ i 3'V'- í' V-S-íí'' Cí:' ■ t^ * V' • -S' «-»2», LíC’- .:' rír .r- >-■*■ •.??,'<; í- * . t. * 'i O ' * ií* í j • fi % I 'V " / . -- I g- ■- í r .■',-í*r.-.^:-.- ; -.■■-: V -«■.■ v rJKíX ■ ’X • m ^;:X­Pr ■■•'»': ■ -S:’:' , .. -v-r -. • ■, S':*v'-r... ■-- \­ifss?- ■-£& ffláu, K-*^ &<*<•.• ■" ■ •!*-' •• --:, vv^-^^.ír;.y'«fe#*»i[ -.V--- á - >% 'V '4. í • >vr ■ r •/:•• X*;.V •: •• r ’ / -' r A :"/ ;./.,/>/ /'i'-v.r ‘-r;,’’',' ;- -, „r1-: r^.. , " . ,N r ?- - ■• . "r 'í /-V-.-/ / : ^r ^.i gfe p S *’ íp’ v - I W , „ »■' - - » i] ■ . í r^.-Axí-' m P'-v­­••• -tP v J ";V~^r ;'/?r-, -r ■ :/?yv; .vr>cS»'*^j ‘í "*ÍV ‘ ‘ í^:‘ .--; -r - •• 1•' - • s­­.:• - . .>>*• . • :. '/ •-^ ■ > t í • r r' -. :- ..• ■-;■ ■ --;rär,.-:: j r^írr ,■;.. 'Ä ->/■; ... írjí-rT - •*.:- «_ " vAy Aj&kSZ-'-­-.'•>• ; / v^-,- • /;•'- /‘ .CfV-r.c.' ':• .- -'/^ -;.:.i'V /Vi ;\ £$?* ; . ■ ' -X'’ "-* - ‘ • •: v »•*•;>■*..; - ■ ■-'■> r-*ví ,lA - ■-■■■- . :;<-: _> 'r-XrX:^ :,r- XX• ■ ,r r : C. rí.o/'>*»®j§; 1. '' a< rr: 1 íf> *■* - -i /-,.í' >^-.'^ _ . . .-■s,;.t. r -, % 1 * »r , ► V C, rí ■-■>: * ■', .rr." * \-i r •>:,r *3*Jfc m;m. : "Av .•‘-ív,.­^yrt&^-r r%í ■ íéi-rr/- í::í 5ÄiV rí'rrti; ^-S,;Va . 4 *. •>• ■ ■ ,'^t.v . . Wa-'-a , '-/-»Á '5- i -"- • :. ' . jA- \/,:., ■ - .. ■ ..• -::; * •p/'P.-. . '/ • • . y-’-A: '■:.,/: -.-- ■ -> -• - / " ■!.'. •> -■■ *•'*■• >.* f _v .. ....... , :r-;-:''. '• ’ ..r 'Sisif :-' ■- •■ >* 'r:,.i - ■ ■ „., r"r: >v S’:'- •..,••/.. .-•-' ;: .i/. ;r ' .: ■'/ ^ ? ^«mkj mmxxm‘> g:1Ä-.................... . - ~L ,Jf ß ^ . ■ í'- - r , :-W rr'.--!-r v. ■,v,,r >/r:rv,r . ^r:r-r:ríxar‘~ '-' *w>v -'-i ;,V>> - '.rr^Sr./ iS vl/'?: írs*f­'•*•••.......iá..- - ■ '. -:.r;&/£> rC : .-■ ->-•

Next

/
Thumbnails
Contents