Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1944-1945

1945. április 5. II. rendes ülés

185/1944-45. etsz Jegyzőkönyv, készült Szegeden, a Hortty Miklós Tudományegyetem Tanácsának 1945. évi április hó 5-én /csütörtökön:/ d.u. 4 órakor tartott II. rendes ülésén. Jelen vannak: Elnök: Dr. Riesz Frigyes e.i. rektor, Dr. Pur.iesz Béla, az Orvostudományi Kar, Dr. Hermann I. Egyed, a Bölcsészet-, nyelv- és történettudo­mányi Kar e.i. dékánja, Dr. Rávnay Tamás, az Orvostudományi Kar, Dr. Klemm Antal, a Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Kar és Dr. Széli Kálmán, a Ma the ma ti kai és természettudományi Kar e.i. prodékánja. Igazoltan távol: Dr. Bartucz Lajos, a Mathematikai és természettudományi Kar e.i. dékánja. Jegyzőkönyvet vezeti: 1 Dr. Miklós Károly egyetemi titkár, tanács jegy z ő. <íi'. Elnök az 1944-45. tanév II. ren­des tanácsülését megryitja és a meg­jelent tanácstagokat üdvözli. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents