Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1943-1944

1943. szeptember 22. tanévnyitó ünnepély

18/1943-44. etsz Jegyzőkönyv. készült Szegeden a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetemnek 1943. évi szeptember hó 22-én, az 1943-44.tanévet megnyitó ünnepélyéről. Jelen vannak: Dr. Kramár Jenő, e.i. rektor, Dr. Fröhlich Pál, e.i. prorektor, Dr. Rávnay Tamás, az orvostudományi Kar, Dr. Bognár Cecil, a Bölcsészet-, nyelv- és tört élettudományi Kar és Dr. Bartucz Lajos, a Mathematikai és természettudományi Kar e.i. dé­kánjai, Dr. Gellért Albert, az Orvostudományi Kar, Dr. Koltay-Kastner Jenő, a Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Kar és Dr. Farkas Béla, a Mathematikai és természettudományi Kar e.i. pro­dékánj ai. * Jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Miklós Károly, egyetemi titkár, tanácsjegyző. Az Egyetem Tanácsa bevonulván a díszterembe, az Egyetemi Énekkar el­»* énekli a Magyar Hiszekegyet. Ezután az elnöklő prorektor köszönti a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi­niszter képviselőjét, Papp-Szilágyi Egon miniszteri tanácsost, az egyhá­zi, katonai és polgári méltóságokat, 1.

Next

/
Thumbnails
Contents