Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1942-1943

1942. szeptember 3. I. rendkívüli ülés

23/1942-43. etez Jegyzőkönyv. készült Szegeden, a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Tanácsá­nak 1942. évi szeptember hó 3-én /csütörtökön/ déli 12 órakor tartott I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Elnök: Dr. Fröhlich Pál, rektor, Dr. Kogutowicz Károly, prorektor, Dr. Gellért Albert, az Orvostudományi Kar, Dr. Koltay-Kastner Jenő, a Bölcsészet-, nyelv- és történettu­dományi Kar és Dr. Farkas Béla, a Mathematikai és természettudományi Kar e.i. dékánjai, Dr. Baló József, az Orvostudományi Kar, Dr. Kiss Árpád, a Mathematikai és természettudományi Kar e.i. prodé kánjai. Igazoltan távol: Dr. Banner János, a Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Kar e.i. prodékánja. Jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Miklós Károly egyetemi 8. titkár, tanács jegyző. Elnök az ülést megnyitja és' az Egyetemi Tanács megjelent tagjait üd­1.

Next

/
Thumbnails
Contents