Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1938-1939

1938. szeptember 23. I. rendes ülés

86/1938-39.E.T.szám. JEGYZŐKÖNYV felvétetett Szegeden, a m.kir.Ferenc József-tudományegyetem Tanácsának 1938.évi szeptember hó 23-án tartott I.rendes üléséről. Jelen vannak: Elnök: Dr.Ereky István az egyetem rektora, Dr.Géléi József az egyetem prorektora, Dr.Csekey István a jog- és államtudományi kar-, Dr.Kramár Jenő az orvostudományi kar-, Dr.Mester János a bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar- és I Dr.Kiss Árpád a matematikai- és természettudományi kar dékánjai, Dr.Horváth Barna a jog- és államtudományi kar- , Dr.Rusznyák István az orvostudományi kar-, Dr.Várkonyi Hildebrand a bölcsészet-, nyelv- és tör­ténettudományi kar- és Dr.Fröhlich Pál a matematikai- és természettudományi kar prodékánjai. Jegyzőkönyvet vezeti: Dr.Nyakas János egyetemi tanácsos, tanácsjegyző. Az elnöklő rektor üdvözli a megjelent tanácstagokat és felkéri őket, hogy - mielőtt a Tanács felelősségtel­jes munkájához hozzákezdenének - mond­ják el a Magyar Nemzet mindennapi-j -M. V-fcU. - 1 -

Next

/
Thumbnails
Contents