Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1937-1938

1937. szeptember 22. I. rendes ülés

és hogy az egyetem autonómiáját min­den vonatkozásban megőrizni, illető­leg ha tehetem, erősíteni kivánom. Erre való tekintettel tisztelettel kérem a Tanács minden egyes tagjának önzetlen és odaadó támogatását, va­lamint a tudománykaroknak készséges odaadó munkáját, az egyetem ügyeinek előbbrevitele érdekében. Tekintetes Egyetemi Tanács! Az elmúlt évek Rectorai, tekin­tettel a bizonytalan gazdasági hely­zetre s a kormányzatnak egyetemünk­kel szemben hova-tovább csökkenő tá­mogató készségére, letettek arról, hogy a tanév kezdetén beköszöntőjük­ben programmot adjanak. Engemet vi­szont éppen a gazdasági helyzetünk javuló irányzata és a közoktatásügyi kormányzat felénk irányuló támogató készségének örvendetes javulása arra késztet, hogy elnöki beköszöntőként néhány olyan jelenségre mutassak rá, mellyel, ha érdekünkben összefogunk, az előttünk álló évet tartalmassá, ha lehet, jelentőssé tehetjük. Engedje meg a tekintetes Ta­nács, hogy két olyan fő jelenségre mutassak, melyek megoldásával egye­temünk fejlődéstörténetében alapvető- 3

Next

/
Thumbnails
Contents