Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1933-1934

1933. szeptember 2. rektori hivatal átadási jegyzőkönyv

r / 4-1933/34. etsz. J egyzőkönyv felvétetett a magyar kir. Ferencz József-Tudományegyetem Rectori Hivatala átadása alkalmával 1933.évi szeptember hó 2-án. Dr.Schmidt Henrik egyetemi ny.r,tanár, az 1932/33.tanév Rectora, Dr.Széki Tibor egyetemi ny.r.tanár, e.i.Rector Jegyzett: Dr.Vinczi Károly egyetemi titkár. Jelen vannak: 1/. Dr.Schmidt Henrik egyetemi ny.r.tanár, az 1932/33.tanév Rectora a Rectori Hivatalt átadja Dr.Széki Ti­bor egyetemi ny.r.tanár, e;i.Rectornak. Dr.Széki Tibor egyetemi ny.r. tanár, e.i.Rector a hivatalt átveszi. K. m. f egyetemi ny.r.tanár, az 1932/33.tanév Rectora, mint átadó. egyetemi ny.r.tanár, e.i.Rector, mint átvevő.

Next

/
Thumbnails
Contents