Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1931-1932

1931. augusztus 24. rektori hivatal átadási jegyzőkönyv

193031 szám, Jegyzőkönyv felvétetett a m.kir. Ferencz József-Tudományegyetem Rectori Hivatala átadása alkalmával 1931. évi augusztus hó 24-én. Jelen vannak: Dr. Kováts Ferenc egyetemi ny.r.tanár, Prorector. Dr. Veress Elemér egyetemi ny.r,tanár, e.i.Rector. Jegyzett: Dr. Pettykó János egyetemi főtanácsos. 1. Dr, Kováts Ferenc egyetemi ny.r. tanár, prorector a Rectori Hivatalt átadja Dr. Veress Elemér egr etemi ny.r.tanár, e.i.R-ector- nak, /:Egyidejüleg átadja a rectori rendelkezé­si alap felhasználásáról szóló elszámolását is:/ Dr. Veress Elemér egyetemi ny.r.taná e.i,Rector a hivatalt átveszi. Kraf * egyetemi ny.r.tankJ, prorec-for^ egyetemi ny,r.tanár, e.i. Rector mint &tadó. mint átvevő.

Next

/
Thumbnails
Contents