Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1942-1943

1942. szeptember 10. I. rendkívüli ülése

Jegyzőkönyv Felvétetett a m.kir. Ferenc József-Tudományegyetem Matematikai éa Természettudományi Karának a Kar tanácstermében 194^ szeptember hó 10-én d.e. 10 órakor tartott I.rendkívüli üléséről. Jelen vannak* Dr.Dávid Lajos ny.r.tanár e.l.dékán elnök­lete alatti Dr.Bankó Béla» dr.Balogh Ernő» dr.Szőkefalvi NagyáOyula, dr.Jendrassik Lóránd ny.r.,dr.Imre Lajos» dr.Csik Lajos» dr.Halán Mihály és dr.Vargha László ny.rk.tanárok. Távolmaradásukat bejelentették* dr.Győrffy István, dr.Prinz Gyula, dr.Géléi József, dr.Szentpétery Zsigmond.dr.béréi Soó Heeső, dr.Gyulai Zoltán, dr.Gombás Pál ny.r. és Szabó Zoltán ny.rk.tanár. Elnöklő dékán az ülést megnyitja és üdvözli a megjelen­teket* A jegyzőkönyv vezetésére dr. Vargha László ny.rk.tanár kéri fel. 1/ Elnöklő dékán bejelenti, hogy a felvételi bizottság folyó évi szep- -tember hó 10-én tartott felvételi bizottsági ülést. Felkéri dr.Malán Mihály ny.rk.tanárt a felvételi bizott­ság póttagját, hogy a felvételi bízott ­ság jelentését ismertesse. A Kar a felvételi bizottság jelen­tése alapján a Matematikai és Termé­szettudományi Karon az 1942/43. tan­év I. félévére a következő folyamodó­kat veszi felt a/ rendes hallgatóul* 1. Damó Hona 2. Trigárszky Olga 3. Szabó Lajos 4« Dézai Zoltán 5. Nagy Irma 6. Kelemen István 7. Hitter Ibolya 8. Kontrol János 9. Lemányi Kornélia 10. Flnta Cecilia Erzsébet 11. Pásztai Hftna 12. Alesi Irmgard

Next

/
Thumbnails
Contents