Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1932-1933

1833. március 14. VII. rendkívüli ülés

o J 0 g y y. o k 3 n y v, a if. klr. Ferenoz Jáaeef - '“udosiAnye gy« teia Ma thema ti kai ás f"«rné- 8201tudományi Karúnak 1833 évi éirolua hé 14-én tartott 1932/35 tanévi VII. ranklviill Üléséről. Jolon vannat dr. T'arkaa Uóla ny.r. tanár, o. 1. Dékán elnöklete alatti Dr. holal .TV.sof, dr. íízentp* tory %almend, dr. Kiss Árpád, dr. Kerékjártó «óla y.r. tanárok, dr. Day Zoltán ry. rk. tanár, dr. ttáray üzabó Tatvárt nar^ántanári kari képviselő. Betegség raiatt távol vannakj dr. ny Vrf fy Tstván. dr. Haár Alfréd, dr. Frdhlloh Hál ny. r. tanárok. távolmaradását kimentette: dr. Rlasz >*rlgyes, dr. ,*?«*- ki Tibor ny.r. tanár. J a g y x 5* Dr. day Zol t »in ny. rk. tan áj*. iülndklS Dékán Jól» ti, nogy «Jrolyó óvl feoruár hó 2á-án tartott 1932/33 tanévi VI. rendes Karú uléa határozatának megfelel Sen - szeged vá­ros társad»Inának a latin nyolvl okta­tás 6a a szalud1 leányul nusiuwnak le- ánylíceummá t3rt n3 viauzaszervozéso tárgyáb&n költ nouox‘anduntnal kapcso­latban - íeltörjesztvat intézett a vul- lés- és közoktatásügyi íiinlazter Úrhoz kérve, hogy döntés előtt flnagymólt Saága Karunkat la meghallgatni kegyeskeajék. Jelenti továbbá, hogy a klniazter Ux*- nak folyó évi március hé 11-i szögéül Ittléte alkalmával személyesen la oe- jelentette, hogy Karunk a középiskolái reform Ügyében előterjesztéssel óhajt élni

Next

/
Thumbnails
Contents