Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1924-1925

1924. november 27. II. Leckelátogatási értekezlet

1 J egyzökonyv,­» l i \ i t i i i » ai m «kir «Ferencz-József Tudományegyet m Matheta.atikai-és Térné­ii' ; , .. I szettudományi Karának folyó évi november hó 27-én tartott,­. l 1924 25,»tanévi II«- lk leckelát ogat ás i értekezlet érői1*-. i y ­j elen var." ak: r «G-yörffy Tstván ny«r «t an , é «i «békán elnöklete alatt;ür«Riesz Frigyes, r«Ffeiffer Féter, Lr «Ha r lfréd,lrl«Ortvay Rudolf, r «széki Tibor, r «Géléi József, Lr .szentjét ery Zsisjitond ny «r »t anarok,- r«FarkaS ^Béls, r«Kiss ti -i.d és Ir «Fröhlich ny'«rk «t an árok • ­bejelentés nem történt.­egyezte

Next

/
Thumbnails
Contents