Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1916-1917

1916. szeptember 21. I. rendes ülése

1 kV ; Je, yzőkönyv a Kolozsvári M.Kir .Ferencz József Tud onányeyy etem Mathe mat ikai-és Ter­més zettudományi Karának 1916 .évi szeptember hó 21.-én tartott,1916/17. tanévi I^-ső rendes üléséről. Jelen vannak:Dr.Fabinyi Rudolf e . i .Dékán elnöklete alatt Dr .Szádecz- Irj Gyula ,Dr .Tangl Károly ,Dr .Györffy István ny.r.Dr. Pfeif fér Péter ,Dr . Haar Alfréd ,Dr .Ruzitska Béla ny .rk .tanárok ,pr .Páter Béla és Dr.Széki Tibor magántanárok. Távol vannak:Dr .Apátliy . istván.Dr .Kin., Lipöt,Dr.Riesz Frigyes ny.r. Dr .Ortvay Rúd olf ny.rk.ta nár. Elnöklő Dókán az ülést meg- nyitja és bemutatja a múlt rendes ülés óta következő számok alatt érkezett miniszteri rendeleteket: 6812/916 m.r .531-915/16.mttk.sz. Kj* 3381 8 5229 644 89 69579 72599 ;38 Tudás ul szó 1í1. 36241 45462 73653 65171 65172 78725 8 63904 77944 567 569 570 572 574 576 :79 46 745

Next

/
Thumbnails
Contents