Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1939-1940

1939. szeptember 20. II. rendkívüli ülése

4 Jegyzőkönyv felvétetett Szegeden 1939 szeptember 20-án a szegedi m. kir. Ferenc József- Tudomány egy etem Jog- ós Államtudományi Karának II. rendkívüli kari üléséből. Jelen vannak : Dr. Ereky István e.i. dékán, mint elnök, Dr. Búza László, Dr. Heller Erik, Dr. Túrj Sándor Kornél ós a III. pont tárgyalásától kezdődőleg Dr. Csekey István, továbbá Dr. vitéz Surányi-Unger Tivadar, Dr. .orváth Barna és Dr» Személyi Kálmán ny.r.tanárok, valamint Dr. Schneller Ká­roly ny.rk. tanár, utóbbi úgyis mint jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol van: Dr. Balás P. Elemér ny.r.tanár. Dr. Ereky István e.i. dókán, elnök üdvözölvén a kar megjelent tagjait a kari ülést megnyitja. . I. Elnök javasolja, hogy a prorektor-választást megejtő elektorok megválasztására vonatkozólag a kar tit­kos szavazással döntsön. A szavazás el­rendelése és megejtése után II. Az elnök a magánjogi tan­szék helyettesítése tárgyában kiküldött bizottság szeptember 19-én tartott ülé­séből kifolyólag javasolja, hogy a kar v bizza meg a magánjog helyettesítésével Dr. Tury Sándor Kornél ny.r. tanárt, a kar titkos szavazással prorektor- választó elektorokká megválasztotta Dr. Heller Erik, Dr. Horváth Barna, Dr. Személyi Kálmán ny .r .tanárokat ós Dr. Schneller Károly ny.rk.tanárt.

Next

/
Thumbnails
Contents