Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1938-1939

1938. szeptember 28. I. rendes ülés

1 Jegyzőkönyv a szegedi m.kir. Ferenc József-tudományegyetem jog- és államtudományi karának 1938 szeptember 28-án tartott I. rendes üléséről. Jelen vannak: Dr. Csekey István e.i. dékán elnökletével Dr. Menyhárth Gáspár, Dr. Ereky István, Dr. Búza László, Dr. Heller Erik, Dr. Tury Sándor Kornél, Dr. Balás P. Elemér és Dr. Személyi Kálmán ny. r.tanárok, utóbbi úgy is mint jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol : Dr. vitéz Surányi-Unger Tivadar egyetemi ny .r .tanár . Az elnök üdvözli a kar tagjait és amikor a folyó évi első rendes kari ülést megnyitja, ezúttal is köszöni a kar bizalmát, amely őt ez évre a dé­káni tisztségre elhívta s nehéz munká­jához kéri a kar támogatását. Ezután az elnök napirend előtt melegen üdvözli Dr.Személyi Kálmán ny. r.tanárt, akit a kormányzó ur a nyár folyamán a rónai jogi tanszékre ny.r. tanárnak kinevezett. Dr. Személyi Kálmán ny.r. tanár a dókán megtisztelő üdvözlését megkö­szöni . Az elnök üdvözli Dr.vitéz Surányi- Unger Tivadar ny.r.tanárt abból a ki­tüntető megbízatása alkalmából, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents