Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1936-1937

1936. szeptember 16. II. rendkívüli ülése

1 Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi Karnak 1936.évi szeptember hó 16.-án tartott II .rendkívüli üléséről­Jelen vannak s Dr.vitéz Surányi-Unger Tivadar egyetemi ny.r.tanár, e.i.dékán elnöklete alatt: Dr.Kiss Albert, Dr.Ereky István, Dr.Buza László, Dr.Heller Erik, Dr.Csekey István és Dr. Horváth Barna egyetemi ny.r.tanár urak, utóbbi úgyis, mint jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol : Dr.Menyhárth Gáspár, Dr.Iványi Béla és Dr. Tury Sándor Kornél egyetemi ny.r.tanár urak. Az Elnök ismerteti a perjogi tanszék betöltésének ügyét. Javasolja, hogy az ügyirato­kat javaslattétel végett adja ki a Kar a bizottságnak azzal, hogy lehet ő- leg még e hóban a Kar elé terjessze javaslatát• A Kar Így határoz. Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést bezárja.

Next

/
Thumbnails
Contents