Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1935-1936

1935. szeptember 7. I. rendkívüli ülése

valamennyi tagjával együtt abban a bizalomteljes várakozásban van,hogy » a Miniszter ur e méltányos kérés teljesítése elől nem fog elzárkózni. Addig is, amíg a döntés meg nem történik, a kedvező elintézés re mé- nyében Polner Ödönt a Kar tagjá nak tekinti. Ez a szempont vezette Dékánt,midőn dr.Polner Ödönt a Kar mai ülésére meghívta. Kéri eme intéz­kedésének szives tudomásul vételét. Dr.Polner Ödön az üdvözlést megköszöni. Tudomásul szolgál. Dr. Kiss Albertet Elnök különös szeretettel köszönti ama v kitüntetés alkalmából, amelyben legmagasabb helyről az elmúlt nyéc folyamán részesült. Tolmácsolja a k Kar szerencsekivánatait és $ Minden­ható áldását kéri további működésé­re. Dr.Klss Albert az üdvözlést j megköszöni. Tudomásul szolgál. I. Elnöklő dékán előterjesz­ti a felvételi bizottság javaslatát; Kar a javaslatot elfogadja s 1. rendes hallgatókul felveszi: Aschner Gyula, Antal Gyula, Mám Ferenc, Annus János, Agócs Sándor, Aigner Gyula Ambrus Sándor, Biró Béla, Benke Tibor,

Next

/
Thumbnails
Contents