Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1933-1934

1933. szeptember 7. I. rendkívüli ülése

4 Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi karnak 1933.évi szeptember hó 7-én tartott I'. rendkívüli üléséről. Jelen vannak : Dr.Heller Erik egyetemi ny.r.tanár, e.i.dókán elnök­lete alatt : Dr.Menyhárth Gáspár, Dr.Polner üdön, Dr.Kováts Ferenc, Dr.Kiss Albert, Dr.Buza László, Dr.Iványi Béla és Dr.Tury Sándor Kornél egyetemi ny. r.tanárok, utóbbi úgyis, mint jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol: Dr.Ereky István, Dr.Csekey István, vitéz Dr.Surányi- Unger Tivadar és Dr.Horváth Barna egyetemi ny.r.tanárok. Elnök üdvözli a kar tagjait és az ülést megnyitja. Elnöklő dékán előterjeszti a felvételi bizottság javaslatát Kar a javaslatot elfogadja s I.rendes hallgatókul felveszi: Aigner István, Alföldy László, Ambrózy György, André Ferenc, Asztaller Péter, Asztalos Andor, Ács Sánta János, Aschner Tibor, Aprily Imre, Berényi László, Barthos Andor, Boros Sándor, Barthó L.Béla, Balás Béla, Berényi Tivadar Pál, Bugyi József, Bencze Osz­kár, Buócz Elemér, Bus László, Bárkányi Zoltán, Bóna József, Balogh Ferenc, Balázs István /Újpest/,Bengery Károly, Blazejovszky Károly, Boldizsár Pál, V Búzás Barnabás Lajos, Bárkai I.János, Biró Lajos, ifj.Bretán Sándor, Badalik László, ifj.Bagoly Géza, Borbély János, Beinschrott József, Bozóky Imre,Báron Ferenc, Barta László Botyánszky András, ícLumiK_v^> M‘ - í - -1 I LEVÉLTÁR i 1.

Next

/
Thumbnails
Contents