Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1924-1925

1924. szeptember 17. I. rendes ülése

1 • vT A Jog- és államtudomány 1 xxar iyZ4 szeptember i/-en tartott eiso m.*ri üiesenem jegyzőmonyve. Jelen vonnom : , oor Gyula e. 1. aomon einomiete alatt nosutan.) ig- aé.Qzt Aolosvary üalint, enynártn 'Caspar, lotn tarolj , poiner Ödön, no- vats lerencz, miss Albert, mremy István, nzondtner aal, juamy ^ezso es nuzu Lá3Zlo, utóbbi ú*y is, mint jegyző. I. álnom szívesen uavozolve a megjelentedet, rámutat arra, nogy u.z egyetemi tanév ősszel, az elmúlás ev- üiaJUOan mezaouim. az egyetem elete- ben macában is Vannam momentumojs;,me­lyeit az elhalásra emiemeztétnél. Ilyen most, az uj tanév mezdeten b.e. LuKdts Adolf üresen álló szeme, mit az elmúlt tanév soron ragadott el olünm a dalai. xegyeletes szavammal oji^ja lei az elhunyt professor em- lemezetet s meri u.z isteni gondvise­lést, nogy a 1. tanévben miméi jen .eg nasonlo csapóstól. A muiuiiüoság- ra e.:.iemeztet a aemán szemeiyenem evenmenti változása is. eieg sza­vában me 1 tatja mivaio v'loujenem : .remy istvánxiam érdemelt, mi ae^an- saganom rovia egy eve alatt is ma­radandó iiyomu.lt nagyta Hátra mümo— üesefre^l ue ebemmel szemben vannam oiyan momentumom is, meiyern -z állan­dóság gondolatat mepviseiim. 11., .-n maga az .*gyetem, mely uröxéletu s 11.en változatlan az a ...exeg együtt­érzés és Kartar.1 szeretet, mely ^

Next

/
Thumbnails
Contents