Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1920-1921

1920. szeptember 16. I. rendkívüli ülése

1 jegyzőkönyv I Felvétetett Budapesten 1920.évi szeptember nő 16-án a Kolozsvári m.Kir. ferane* Józsii tuMmáryagyatfem Jog-ás államtulo - rányí karának 1920/21.tanévi I.rendkívüli ülésében. J8lan vannak: dr.Manyháth áspar e.l.dekán, elnök* Ír.luxáts Adolf ny.r.tanár, dr.Boér E1EK ny.r.tanár, dr. Tóth arolv ny.r.tanár* Ír. kreky István a karhoz beosztott pozsonyi Jog ári y»* t. dr. Küncz 13lön ny.r.tanár* dr.Szandtner Fái ny.r.tanar, utóbbi úgyis mint Jegyzőkönyvvé etö I *NUV Távol vannak : dr. Kolozsváry Bálint ny.r.tanar, dr. Ház Mihály ny.r.tarár* dr. Bochor Mihály ny.r.tanar* dr. Hdór Gyula' ny.r.tanar* I 1./ Elnöki dókán Jelentvén* hO;,y az ülésről távol maradt kari tagokat a megjelenésben ellenné es legszállás alatti területen való tar­tózkodás akadályozza* minélfogva -aírdff étűk igazoltnak tekinteni. ,az ülést megnyitja s ismerteti a vallás ós közoktatásügyi m.kir. minister urnák az egyetemi beiratások tárgyá­ban 78020/920.szára alatt kelt rendelő­it» íly az egyetemi numerus clausus- nak parlamenti tárgyalás alatt álló ügyével kapcsolatban egy, a felveendő allnatók kiválogatását»Illetőleg a

Next

/
Thumbnails
Contents