Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - Tanulmányi Bizottsági ülések, 1948-1949

1948. november 5., I. rendes ülés

- 3 ­hogy december-január hónapban milyen tárgykört fog az oktatás felölelni,s akkor a legközelebbi tanulmányi bizottsági ülésen mód nyílik ennek orvosi szempontból való kiértékelésére,a fontos vonatkozások kiemelésére,s ezen ke­resztül arra,hogy az anyag prpblémáját ideiglenesen megoldjuk. , A bizottság a'javaslatot elfogadja. Issekutz professzor az élettani oktatásról szóló beszámolójában elmondja, hogy a íl.éves hallgatóság 4 tanulócsoportba nyert beosztást.Kettó-kettő felváltva a gyakorlatokon illetve ripetitoriumokon vesz részt.A ripetitori- umok alkalmával megbeszélik majd kikérdezik a már leadott anyagot. A Dékán kérdésére Tanos, ftéla elmondja,hogy mind a tanuló,mind a szakkörök munkája a felsőbb éviolyamokon csak a jövő héten indulhat meg,mivel a II-III éves reform késése miatt nem tudták bizonyosan,milyen kollégiumokat kell hallgatniok,igy a tanulóköri jelentkezéseket sem lehetett lebonyolítani,s ez csak ezen a héten nyert befejezést. A felsőbbéves tanulókörök problémájával kapcsolatban Issekutz professzor ki­emeli annak fontosságát,hogy az intézetek azisztenciájának többségét fxix »áJtínávHxek kellene,hogy adják. diplomások A Dekán ismerteti,ho^y az I^és III,évesek számára kötelező a társadalomtu­domány hallgatása* előadóval azonban az’egyetem még nem rendelkezik.Kemény van azonban arra^hogy rövidesen sikerül előadót biztosítani,amennyiben ehhez magasabb fórumok is hozzájárulnak. Több tárgy nem lévén Elnök az ülést bezárja. Kmf. 0

Next

/
Thumbnails
Contents