Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1979-1980

1979. október 23., I. rendes ülés

13£/1979.Á0K.sz J egyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvos- tudományi Karának 1979.évi októ bér^hó 23-án /kedden/ d.e. 9 érakor az Apáthy Kollégium tanulójában tartott I. rendes ülésén Jelen vannak: Dr.Földes Vilmos tanszékvez.egyetemi tanár orvoskari dékán, elnök Dr.Tényi Mária egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr.Krámli András tanszékvez.egyet.tanár Dr.Petri Gábor Dr.Obái Ferenc Dr.Ormos Jenő^ .Dr.Simon Miklós Dr.Berencsi György Dr.Varró Vince Dr.Fényes György : Dr.Cserháti István : Dr.Telegdy Gyula I Dr.Sas Mihály Dr.Molnár János - - " - - ” ­Dr.Ribári Ottó - " - - M ­i Dr.Földes József egyetemi tanár Dr.Kása Péter - " ­Dr.Sávay Gyula egyetemi tanár /távollevő dr.Csillik Bertalan helyett/ Dr,Vargha Miklós egyetemi tanár /távollevő dr.Szilárd János helyett/ % I Dr.Bárány Ferenc tanszékvez.docens ■Szabó Ilona a testnevelési tansz.csop.vez. Dr.Sági István adjunktus, a MSZMP Orvosegyetemi PB képviselője Dr.Besenyi Sándor adjunktus Dr.Takáts István - ” ­Dr.Husz Sándor - tf ­ír.Szabó György docens Dr.Julesz János adjunktus Dr.Molnár József docens Dr.Kiss Attila adjunktus Ir.Pápay Ibolya ír.Hódi László az oktatók választott képviselői Udvardi Erzsébet V.é.oh. Lukács Györgyi V.é.oh. Moretti Magdolna IV.é.oh. Kapusi Lajos III.é.oh. Pávó Imre Il.é.oh. Varga András Ill.é.fogoh. a hallgatók választott képviselői Orgovány Zoltán szem.oszt.vez. I>r.Hyirády László adjunktus pártalapszervezeti titkár Wenner Miklós osztályvezető Rácz Mária /Szepesváriné/ asszisztens, a Szakszervezeti Tanács küldötte Orvos Hajnalka IV.é.oh. Kan KISZ titkár Dr.Bende János gyakornok az Ol KISZ alapszervezet képviselője Távolmaradását kimentette: Dr.Minker Emil gyógyszerészkari dékán, ) Dr.Tóth Károly /külf./, Dr.Boda Domokos /külf./, dr.Csillik Bertalan /külf. 4 Dr.Guba Ferenc /TMB/, Dr.Béládi Ilona /TMB/, Dr.Kelemen János /TMB/, Dr. , Zalányi Sámuel /Bp./, Dr.Szilárd János /külf./, Dr.Csernay László /Symp./ egyetemi tanárok, Dr.Kovács László docens /külf./, Aszriev Miklós lektorá­tus vezető, dr.Vetró Gábor SZB titkár. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit dékáni hivatal vezető.

Next

/
Thumbnails
Contents