Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1976-1977

1976. október 12., I. rendes ülés

f I 22V1976«Á0K#sz, Jegyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara Tanácsának 1976«évi október ho 12-én /kedd/ d.e# 9 órakor az Apáthy Kollégium tanulójában tartott I# rendes üléséről Jelen vannak: Dr#Güba Ferenc tanszékvez.egyet.tanár, orvoskari dékán elnök Dr.Besenyi Sándor adjunktus Dr.Koltay Mátyás adjunktus Dr.Szabados Éva tanársegéd Dr. Kovács László docens Dr.László Aranka adjunktus Dr.Pápay Ibolya adjunktus Dr.Dobozy Attila adjunktus az oktatók választott képviselői Bartók Éva oszt.vez#ápolónő Csuka Mária ápolónő a Szakszerv.Biz.választott kép­viselői Dr*Zöllei István gyakornok az Orvos-Dolgozói KISZ.titkára Sziklai István V.é.oh# Áltorjay István V.é.oh. Szabó Gyula IV.é.oh. Ledniczky István III.é.oh. Pfeifer Margit Ill.é.fogoh# Udvardy -Erzsébet H. é. oh# a hallgatók választott képviselői Dr.Csepregi Erzsébet adj# Dr.Sági István adjunktus Dr.Oroján Iván adjunyktus Dr.Kukovecz György tanársegéd pártalapszervezeti titkárok Dr.Vass Zoltán főtitkár Orgovány Zoltán szem#o.vez. Wenner Miklós osztályvezető i Dr.Krámli András tanszékvez#egyetemi taná, Dr©Huszák István M Dr#Petri Gábor " Dr#Obál Ferenc " Dr#Boda Domokos " Dr.Tóth Károly ” Dr.Kiszely György " ­Dr#Ormos Jenő ” Dr#Simon Miklós ” Dr.Berencsi György ” Dr#Szekeres László " Dr#Csillik Bertalan w Dr#Kahán Ágost ” Dr#Fényes György ” Dr«Cserháti István w Dr#Zalányi Sámuel ** Dr#Béládi Ilona n- Dr.Sas Mihály " Dr#Kelemen János " Dr#Szabón József tanszékvez#docens Dr«Bárány Ferenc adj# a Marxizmus- leninizmus int#mb#vezetője Aszriev Miklós Idegennyelvi Lektortásu vezetője Szabó Ilona testnevelési tansz# csop.vez# Dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató ■ Dr.iCása Péter docens, a MSZMP PB# c -képviselője Dr#Zoltán Örs Tamás adj# a Szakszervezeti Biz#képviselője Zákány József IV#oh#kari KISZ titkár Dr.Sávay Gyula egyetemi tanár Dr#Csernay László egyetemi tanár Dr.Földes József egyetemi tanár -Dr#Kovács Kálmán egyetemi tanár Dr.Kedvessy György tanszékvez# egyet.tanár a Gyógyszerésztud# Kar dékánja Dr#Szalay László tanszékvez.egyet.tanár t *

Next

/
Thumbnails
Contents