Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1974-1975

1974. október 1., I. rendes ülés

V 214-/1974-.ÁQK. sz. * Jegyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara Tanácsának 1974-.évi október hó 1-én /kedden/ d.e. 9 órakor az Apáthy Kollégium tanulójában tartott I. rendes üléséről Jelen vannak: Dr.Guba Ferenc tanszékvez.egyet.tanár, dékán elnök Dr.Tényi Mária egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr.Földes József docens dr.Minker Emil ” dr.Csernay László M dr.Dobranovits Ilona adjunktus dr.Kovács László ,T dr.László Aranka ” dr.Imre Ottóné ” dr.Pálmai Pallag Lajos ^yak. az oktatók választott képviselői Bartók Éva oszt.vez.nővér Tokaji Lajos vez.technikus a Szakszervezeti Biz.küldöttei Hajnal Ferenc VI*é.oh. Pál Attila VI* é* oh* Bende János V*é*oh* Ferber Ferenc IV. é«dbh* Altorjai István III*é.oh* a hallgatók választott képvise­lői dr.Szarvas Ferenc docens dr.Sütő Mihály »adjunktus rá dr.Csepregi Erzsébet adj* pártalapszervezeti titkárok Dr.Deák Ferenc gazdasági főig* Dr.Kovács József adjunktus személyzeti orvostanácsadó Távolmaradását kimentetter dr.Szontágh Ferenc, dr.Tóth Károly, dr.Szeke­res László,/dr.Szalay László egyetemi tanár, dr.Fekete György tud.igazga­tó, Halász Árpád manager igazgató, dr.Dudás Béla városi vőorvos,dr.Kozma Márta adjunktus, dr.Hunyadi Janos tsg. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit osztályvezető. Dr.Krámli András tanszékvez.egyet.tanár dr.Huszák István ” dr. Petri Gábor ” dr.Obál Ferenc ” dr.Szenes Tibor " dr.Boda Domokos * ” dr.Kiszely György " dr*Ormos Jenő " dr. Simon Miklós 11 dr.Berencsi György ? rl dr.Csillik Bertalan u dr.Kahán Ágost " dr. Varró Vince ** dr.Fényes György ” dr.Cserháti István ” dr.Földes Vilmos " dr*Zalányi Sámuel ” dr*Béládi Ilona " dr. Szabón József tanszékvez.docens dr.Bara Dénes egyetemi tanár dr.Kulka Frigyes egyetemi tanár dr* Sas Mihály * ” dr.Sávay Gyula . ” dr.Kása Péter docens, a MSZMP Orvosegyetec Vb*képviselője dr.Sövény! Ervin egyet.docens, a Szakszervezeti Bizittság elnöke Hudák János IV*é*oh* a Kari KISZ Bizottság titkáray dr.Szilágyi László docens, a Marxizmus- leninizmus tanszék képviselője Aszriev Miklós az Idegennyelvi Lektorátus vezetqp

Next

/
Thumbnails
Contents