Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1971-1972

1971. október 6., I. rendes ülés

244/1971»ÁOK.SZ* J egy, zőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karának 1971.évi október hó 6-án /szerdán/ d. e. 9 órakor az Apáthy Kollégium tanulójában tartott !• rendes ülésén ? Jelen vannak: . Dr.Gulja Ferenc egyetemi tanár, orvoskari dékán elnök Dr.Sávay Gyula egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr.Ivanovics György egyetemi tanár dr.Krámli András ” dr.Huszák István M dr.Karády István M dr.Fazekas I»Gyula M dr»Petri Gábor ” dr.Cbál Ferenc ” dr.Szenes Tibor " . dr.Boda Domokos ” : dr.Kiszely György ” ■ dr.Ormos Jenő " ■. dr.Berencsi György " ' . dr.Kahán Ágost ” dr.Varró Vince " dr.Fényes György " dr.Szabón József tanszékvezető docens ■ dr.Eulka' Frigyes egyetemi tanár dr.Bara Dénes ” dr.Kedvessy György egyetemi tanár,- a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja dr.Szalay László egyetemi tanár Halász Árpád a MTA Bioi.Kutató Int. igazgatója _ Dr.Kása Péter adj., a MSZMP.Orvos- egyetemi VB.képviselője dr.Tényi Mária docens, SZB. elnök Gáspár László XV.é.oh.kari KISZ titk dr.Bakacsi Gyula adj.az eü.szerv, int.mb.helyettes vezetője dr*Minker Emil adjunktus dr.Bogáts László adjunktus *dr.Kozma Márta adjunktus dr.Virágos Kis Erzsébet tanársegéd dr.Szekeres Lenke adjunktus dr.Papp Piroska adjunktus *dr.László Aranka tanársegéd a tanszemélyzet választott képviselő Horváth Örs Péter VI.é.oh. Kásler Miklós XV.é*oh. Tóth G.Mihály - IV. é.f)h. Paál Attila III.é*oh. a hallgatók választott képviselői dr.Kovács József adj. a személyzeti osztály vezetője. . Távolmaradását kimentette: dr.Szontágh Ferenc, dr.Julesz Miklós, dr. Tóth Károly, dr. Simon Miklós, dr.Szekeres László, dr.Csillik Bertalan egyetemi tanár, dr.Zalányi Sámuel mb. int.vezető, dr.Dudás Béla városi vőorvos, dr. Fekete György tudományos igazgató. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit csoportvezető. Elnöklő Dékán üdvözli a Kari Tanács megjelent tagjait és az ülést megnyitja. . A jegyzőkönyv hitelesitésére felkéri dr. Fazekas I.Gyula és dr.Kiszely György egyetemi tanárokat.

Next

/
Thumbnails
Contents