Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1966-1967

1966. december 13., I. rendkívüli ülés

152/196S-67oOqE.sz * Jegyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudom nyl Karának i960.évi december hó 13-án /kedden/ d.e. 10 órakor a dékáni hivatalban tartott I, rendkivüld üléséről Jelen vannak: Dr.Szontágh Ferenc egyetemi tanár, dékán elnök Dr.Sávay Gyula egyetemi docens, dékánhelyeites dr;Gellett Albert egyetemi tanár driHattyasy Dezső dr;Krámli András dr;Kuszák István dr;Kukán Ferenc , ár.Láng Imre dr;Karády István dr;Fazekas I.Gyula dr;Petri Gábor dr;Julesz Miklós dr;0bál Ferenc dr;Szenes Tibor dr;Földi Mihály. dr;Boda Domokos driTóth Károly dr;Ormos Jenő dr*Földes József docens, a MSZMP Orvosegyetemi VB titkár dr.Tényi Mária docens, a Szakszer vezeti Bizottság Elnöke Annus János VI.évf•o.kari KISZ. titkár dr.Zalányi Sámuel adjunktus, mb. intézetvezető dr.Albert Sándor személyzeti osztályvezető dr;Simon Miklós dr.Szabón József tanszékvezető docens ' ' -e Távolmaradását kimentette: dr.Kiszely György, dr.Bérenesi György egyetemi tanár, dr.Dómján Gyula mb.intézetvezető, dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó.

Next

/
Thumbnails
Contents