Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1959-1960

1959. szeptember 4., I. rendkívüli ülés

10/1959-60 t0«B«sz, Je g y z o k ö n y v felvétetett a szegedi Orvos tudományi Egyetem Altalanos Orvosi Kará­nak I959.évi szeptember hó 4-én c^.e. 10 .órakor a rektori, hivatalban tartott I. re. ndkivüli üléséről. Jelen vannak: p. ~ — - * - *'«•' ^ Dr.Gellért Albert egyetemi tanár orvoskahi- dékán, elnök dr, Tóth Károly egyetemi docens orvoskari dékánhelyettes Dr* Jane só Miklós egyetemi tanár dr.Kanyó Béla -n­dr,Ivánovics György -T,~ dr.Waltner Károly dr.Huszák István dr,Kukán Ferenc ~n­dr.Karády István "dr,Láng Imre­dr.Fazekas I•Gyula dr,Petri Gábor * dr,Csik Bájos dr,Julesz Miklós -M­dr.Szenes^ Tibor dr.Krámli András -M­X ? Dr.Marton György az MSZMP orvos- egyetemi szervezetének titkára dr.Kagy István a Szakszervezet e Inöke dr.Tass Gyula a KISZ elnöke dr.Bachrach Dénes adjunktus, tá­vollevő Korpássy tanar helyett ? / Dr.Deák Ferenc Gazdasági Igazgató Távolmaradását kimentette: dr.Rávnay Tamás, dr.Hattyasy Dezső, dr.Obál Ferenc, dr.Korpássy Béla egyetemi tanár. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit' főelőadó. ' / Elnöklő Dékán üdvözli a Kar tagjait és az ülést megnyitja, egyben az uj t anév kéz de t én mindenkinek sikeres murikat kivár. Majd a következő bejelentést teszi: "Tisztelt Tanári Testület! Szomorú bejelentéssel kell kezdenem I.rendkívüli kari ülé­sünket. Amint méltdztattak érte sülni 3 dr.Görgényi Gyula egyetemünk Fül-orr-gége gyógyászati rendelőintézetének vezetője múlt hó 18-án vá.- ratlanul elhunyt. Temetése 22-én volt, amelyen egyetemünk nevében a gyászbeszédet én tartottam. Görgényi Gyula 30 éven át volt Egyetemünk lelkes, fáradtsá­got nem ismerő munkása, orvosa, ebből 15 évig a rendelőintézet vezető­je. Ez utóbbi idő alatt emlitésreméltó kutató munkát is végzett. g g Javasolom, hogy Görgényi Gyula értékes munkásságát jegyző­könyvileg megörökítsük s emlékének egy percnyi néma felállással ál­dozzunk." " • A Kar tagjai egy perces néma felál­lással áldoznak az elhunyt emlékének.

Next

/
Thumbnails
Contents