Szegedi Orvostudományi Egyetem / Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1957-1958

1957. szeptember 26., I. rendes ülés

100/1957-58.O.E.sz Jegyzőkönyv felvétetett a szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1957* évi szeptember-hó 26-án /csütörtök/ d.e. 9 órakor a dékáni•hivatalban tartott I, re’nde s üléséről. Jelen vannak: dr.Jáki Gyula egyet.tanár, dékán elnök n ar.Rávnay Tamás egyetemi tanár dr.Gellért Albert dr.Batizfalvy János dr,Janesó Miklós dr.Kanyó Béla dr,Dávid Lajos dr.Waltner Károly dr.Hattyasy Dezső dr.Krámli András dr.Kőszegi Dénes dr,Kuszák István dr.Fazekas I,Gyula dr,Petri Gábor dr.Csik Lajos dr.Görgényi Gyula tanszéjrvez.docens dr.Dirner Zoltán dékánhelyettes dr .Kovács István dékánhelye the s dr.Marton György MSZMP Orvos- egyetemi szervezetének titkára-, dr.Kagy István a Szakszervezet elnöke-, dr.Tass Gyula KISZ képviselő Albert Sándor a-személyzeti osztály vezetője-, dr.Ormos Jenő docens, távol­levő Korpássy prof.helyett-, dr.Alföldi Lajos adjunktus, távollevő Ivánovics prof.helyett-, dr.Pórszász János adj., az Élettani int .mb.helyettes vezetője^- "dr.Kahán Ágost docens, távol­levő Kukán prof.helyett-, • dr.Szigeti István adj., a II. sz.Belgyógyászati klinika képvise­letében. A MSZMP Központi Vezetőségétől: Távolmaradását kimentette: dr.Eetényi Géza, dr,Korpássy Béla, dr.Kukán Ferenc^ dr.Láng Imre, dr.Kovák István egyet.tanár-, külföldi tanulmányúton van: dr.Ivánovics György, dr.Karády István egyetemi tanár Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Dékán üdvözli a Tanács megjelent tagjait és az- 1997/58* tanév I. rendes ülését megnyitja. Bejelenti, hogy a kitűzött tárgysorozat tárgyalása előtt Rávnay professzor kért szót. Rávnay tanár úgy érzi, hogy a tanév kezdetén meg kell emlékezni a lelepo dékán? dr.Korpássy Béla professzor működéséről. Ezt röviden vá­zolva, a Tanács valamennyi tagja nevében hálás köszönetét fejezi ki. Szeretettel köszönti a Tanács tagjai nevében egyetemünk uj vezetőjét, dr.Jáki Gyula dékánt, Működéséhez - amelyet bizonyára egyet érnünk ^ha­gyományaihoz hiven kiván végezni - a Tanács nevében sok szerencsét ki-

Next

/
Thumbnails
Contents