Szegedi Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1953-1954

1953. szeptember 29., I. rendes ülés

STTÉW DWOvTÜr^KYl EC's 840/75/1953.0.E.sz. ''“CM Jegyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1953*évi szeptember hó 29-én /kedden/ d.u. 5 órakor a dékáni hivatalban tartott I. r e n d e s üléséről* Jelen vannak: dr.Kukán Ferenc egyetemi tanár, e.i*dékán elnök dr.Gubi miklós az Eft.Min. osztályvezetője dr.Kazár-György az Eü.Min.főelőadója dr.Rávnay barnás egyetemi tanár dr.Gellért Albert -"­dr.Batizfalvy János -"­dr.Jancsó Miklós -**­dr.Ivánovics György dr.Kanyó Béla -"­dr.Dávid Lajos -"­dr.Waltner Károly -"­dr.Hetényi Géza -"­dr.Jáki Gyula -”­dr.Kőszegi Dénes dr,*Huszák István -M­dr.Korpássy Bélé -”­dr.Issekutz Bélá -w­dr.Karády István -"­dr.Czoniczer Gábor -”­dr.Láng Imre . -"­dr.Fazekas I.Gyula -"­dr.Petri Gábor -*•­dr.Kovák István —M— dr.Gellért József mb.tanszékvezető dr.Görgényi Gyula docens, a fül- orr- gégerendelő int.vezetője dr.Orsváry Lajos o.őrgy, a katonai tanszék képviseletében Keserű Bálint tanársegéd,a marxis­ta-leninista tanszék képviselője. dr.Takáts László adjunktus, a röntgenológia mb.előadója dr.Teth Eároly adjunktus, távol­levő Hattyasy prof.helyett Totka Bálint Szakszervezeti titkár dr.Medgyesi Endre gh.igazgató Törköly Péter tan.oszt.vezető Tanács János szem.főéiőadó Bartók Istvánná -”­Regéczy Gusztáv DISZ képviselő. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit előadó. Elnöklő Békán üdvözli a Tanács megjelent tagjait és az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy a tárgysorozat tárgyalása előtt Rávnay professzor kért szót. <6 Rávnay tanár a Tanács minden egyes tagja nevében meleg szeretettel üd­vözli Kukán professzort abból az alkalomból, hogy az egészségügyi kor­mányzat a Párt Útmutatása és tanácsunk előterjesztése alapján Ot biz- ta meg egyetemünk vezetésével. Sok megoldásra váré feladat, nehézség áll az egyes tanszékvezetők előtt is, de a feladatok oroszlánrésze a dékánra, mint az egyetem vezetőjére hárul. A kormányzat nemcsak azt várja az egyetem vezetőjétől, hogy a felülről kapott rendelkezéseket maradéktalanul végrehájtsa, hanem azt is, hogy néha önállóan intéz­kedjék és saját erejére támaszkodva oldja meg a helyi problémákat. A Tanács tagjai meg vannak győződve arról, hogy Kukán professzor, mint az egyetem vezetője demokratikusan fog eljárni és az egész

Next

/
Thumbnails
Contents