Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1949-1950

1949. szeptember 30., I. rendes ülés

100/1949-50.O.K. sz Jegyzőkön y. v . felvétetett a szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1949.évi szeptember hó 3C-ám /péntek/ d.uj l/2 6. órakor az Orvostudományi -ar üléstermében tartott I.rendes üléséről* Jelen vannak; Dr.Gellért Albert ny.r..tanár, e.i.dékán elnök dr. Ivánovi cs Gy örgy ny. r. tanár, e.i. prod érkán Dr.Rávnay Taraás ny.r.tanár dr.Jelei József ny.r.tanár dr. Jane só Miklós - fl dr.Batizfalvy János - !t dr.Kanyó Béla - " dr.Dávid Lajos dr.Waltner Károly - dr.Hetényi Géza d r.Jáki Gyűla a ti dr.Fazekas I.Gyula magántanár a törv.orvostani intézet mb. vezetője dr.Krámli .András magántanár az orvosi vegytani intézet mb. vezetőj dr.Hattyasy Dezső c'.rk.tanár a fogászati rendelő intézet mb.vezetőj dr.Lrdélyi Jenő magántanár dr•ke me c skay Tivadar ma rántanár magántanári képviselők «• M ’*» ♦ Távolmaradásét kimentette: Dr.Issekutz Béla ny.r.tanár, beteg­r. és dr.Korpássy Béla ny.rk. tanár. szabadságon van: dr.Ditrói Gábor ny * » Jr Jegyez: J * * * * .Húsz ák" I s t v án ny . rk. ta nár e.i.jegyző Slnöklő Dékán üdvözli a Kar megjelent tagjait ás az ülést meg-, nyitja. Kínok felszólítja a magárts- . . . nári képviselődet a hivatali titok megőrzésére és a fogadalmat Kiveszi tőlük. *

Next

/
Thumbnails
Contents