Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1948-1949

1948. szeptember 24., I. rendes ülés

70A948-49.0.Kosz( ft •> o J egyzőkönyv * i felvétetett a szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1948*évi szeptember hé 24-én /péntek/ d.ua 1/2 6 órakor az orvoskari ülésteremben tartott I.rendes üléséről« Jelen vannak: Br.Ivánovics György ny. r.taiiár, e.i. dékán elnök dr,Dávid Lajos ny.r.tanár, e«i,prodékán Br.Kuszák István ny.rk.tanár dr.Korpássy Béla - H ­dr.Issekutz Béla - 11 ­-* ■*“ , . i ' • , dr.Gelei József .ny, r.t anár j * dr. Paz ekas I. Gyula’ magántanár, ■ a törvo orvos tani int, mb,vezetője dr«-Szenes Tibor magántanár dr.Bentsáth Aladár - " ­magántanári képviselők + » IC a * Távolmaradását kimentette: dr.Hetényi Géza ny.r,tanár, » » I Jegyez: Br.Straub ,P..Brunó ny« rk« tanár ♦ * ' rr • * * & 9 a e.i.jegyző a Elnöklő Békán üdvözli a Kar megjelent tagjait és az ülést meg­nyitja, » o 7 I« Miniszteri leiratok« 988.0. K.SZ, 198.749/1948,YI,2, V.K.M.sz, Tudományos kiadványok /folyóiratok/ állami támogatásának feltételei t.-ban leirat. Tudomásul szolgál. 1005.0. K.SZ, 198.76^948,71,1, Y.K.M.sz, ^ a t a Br.Lajos István dijtalan gyakornoki ’ * • * * * megválasztásának megerősítése. , Tudomásul szolgál« Br.Bitrói Gábor ny.r.tanár dr.Purjesz Béla - ’’ - dr.Rávnay Tamás - n - dr.Gellert Albert - " - dr.Jancsó Miklós - " - dr.Batizfalvy János " - dr.Kanyó Béla - n - dr.Waltner Károly - ** - dr.Jáki Gyula - " ­t

Next

/
Thumbnails
Contents