Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1947-1948

1947. szeptember 28., I. rendes ülés

100/1947-4C.0.K.SZ. Jegyzőkönyv felvétetett a szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Iparának 1947*évi szeptember hó 26-án /péntek/ d.u. 6 órakor az orvostudományi kar Ülés­termében tartott I,r e n d e,s üléséről. Jelen vannak; % — >. a. i* «i ff.,.**. £» kJ wvJ,i • '-J V' < • ./l .ü-'. ív • . dr.Dávid Lajos ny*r,tanár, e.i,dékán elnök ’ - r dr.Kanyó Béla ny.r*tanár, e.i.prodékán Dr*2traub F.Brúnó ny.rk.tanár * >• ‘J ^ ~ -u . > - — .. ■ * dr »Kuszák István - ’* ­*dr.Issekutz Béla ra*tanár, az * élettani intézet mb,vezetője • 3S» t­dr.Fazekas I*Gyűla mktanár, a törv.orvostani intézet ríb «vezetője dr*papp János magántanár és «dr.Falta László -*’* — mint ­magántanári képviselők. Távolmaradását kimentette; dr.Ditrói Gábor ny.r.tanár *• -< **­külföldi tanulmányi szabadságon van: dr.Ivánovics György ny.r.tanár* v f* f ,m , ( Jegyez; í . . ■■■ • • dr*Korpássy Béla ny.rk.tanár e.í,jegyző h, fk' fii fl n -f *v*- rrstT'.'j * ,*% r n * *, ». r _-Slnök üdvözli a Kar megjelent^ tagjait és a félévet megnyitó beszédé— » , * X * ' vJ L Í ’._f . / W 1 ben elsősorban a hallgatóság meglazult fegyelmének helyreállítására és a kari tekintély megóvására liivja fel a kari ^ w J- ~ v ­tagok figyelmét. Dr.Purjesz Béla ny.r.tanár dr.Révnay Tamás — " — dr.Béliért Albert - ­dr ♦ Janesó Kiklős - M - dr.Batizfalvy János H - dr.Waltner Károly — ?f — dr.Setényi Géza — w ~ dr.Jáki Gral» - * -

Next

/
Thumbnails
Contents