Horthy Miklós Tudományegyetem / Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1943-1944

1943. 09. 24., 1. rendes kari ülés

60/1943-44. 0. К* szám. J egvzőkönyv felvetetett a m.kir.Horthy Miklós Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1943. évi szeptember hó 24-én /péntek/ d.u, 1/2 6 órakor az orvosi kar , > ■ üléstermében tartott I.r e n d e s üléséről. « Jelen vannak: Dr.Hávnay Tamás ny.r.tanár, e.i.Dékán elnök Dr.Gellert Albert ny.r.tanár, e.i.Prodékán Dr.Vidakovits Kamillo ny.r.tanár Dr.Jancso Miklós ny.r,tanár Dr.Ditrói Gátőr ** й Dr.Batizfalvy János <■ * Dr.Szent-Györgyi Altert " n Dr.Kanyo Béla Dr.Baló József " и Dr.lvánovics György ny.rk.tanár Dr.Rusznyák István M ” Dr*Dávid Lajos c.rk.tanar Dr.Purjesz Béla • " Br.ílimer" Zoltán magántanár és • ' , ‘ - и a Dr.Lajos Sándor " mint Dr.Kramar Jenő magántanári képviselők Távolmaradását kimentette* Dr.Kulcsár serene ny.r.tanar^ ki szabadságon van. Jegyez: Dr.Veress Elemér ny.r.tanár e.i.j egyző. Elnök az ülést megnyitván szere­tettel üdvözli a Kar megjelent tagjait és a hagyományos szokás szerint a Kar tagjaival elmondja a Magyar Hiszekegyet. Utána meleg üdvözlő szavakkal fordul

Next

/
Thumbnails
Contents