Horthy Miklós Tudományegyetem / Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1942-1943

1942. 09. 28., 1. rendes kari ülés

/| 70/1942-43. 0.К. szám. J egy, zőkönyv felvétetett a m.kir.Horthy Miklós Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1942.évi szeptember hó 28-án /shétfos/ d.u. 5 órakor az orvosi kar ülés­termében tartott I. ren de s üléséről. Jelen vannak: Dr.Gellért Albert ny.r.tanár, e.i.Dékán elnök Dr.Baló József ny.r.tanár, e.i.Prodékán Dr.Vidakovits Kamillo ny.r.tanár Dr.Veress Elemér M ** Dr.Ditrói «Gábor " " Dr.Rusznyák István H * Dr.Purjesz Béla и ” Dr.Kramár Jenő '• M Dr.Jancsó Miklós и й Dr.Batizfalvy János ny.r.tanár Dr.Kanyó Béla " ’• Dr.Ivanovics György ny.rk. tanár Dr.Dávid Lajos c.rk.tanár Dr.Korányi András magántanár és Dr.Pazekas I.Gyula M mint magántanári képviselők Távolmaradását kimentette: dr.Szent-Györgyi Albert és dr.Kulcsár Ferenc ny.r.tanár. J egyez: Dr.Rávnay Tamás ny.r.tanár e.i.jegyző Elnök üdvözli a Kar megjelent .1 tagjait és az ülést megnyitja. _ . Kegyeletes szavakkal megemlé­kezik a Kormányzóhely«ttes Ur hősi haláláról és kéri a Kar tagjait, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents