A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1939-1940

1938-1939 - 1938. 09. 21., 1. rendes kari ülés

. /i 160/1938-39. 0.К.szám. Jegyzőkönyv. Felvétetett a m.kir.Ferencz József-Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1938. évi szeptember hó 21.-én délután 6 órakor az orvoskari ülésteremben tartott I. rend e_s üléséről. Jelen vannak: Dr.Kramár Jenő ny.r.tanár,e.i.Dékán elnök Dr.Rusznyák István ny.r.tanár,e.i.Prodékán 'r Dr.Vidakovits Kamillo ny.r.tanár Dr.Baló József M " Dr.Purjesz Béla " ” Dr.Miskolczy Dezső " Dr.Melczer Miklós ny.rk.tanár Dr.Gellért Albert ny.rk.tanár Dr.Dávid Lajos ülésjoggal biró c.r Dr.Göllner Lajos magántanár és Dr.Tukats Sándor mint magántanári képviselők Távolmaradását kimentette: Dr.Veress Elemér, Dr.Berecz János ny.r., Dr.Lőrincz Ferenc és Dr.Jancsó Miklós ny.rk.tanár. Tanulmányi sza­badságon van: Dr.Szent-Györgyi Albert ny.r.tanár. Jegyez: Dr.Ditrói Gábor ny.r.tanár e.i.jegyző Elnöklő Dékán üdvözli a megjelent kari tagokat s az ülést megnyitja. Felkéri a Kar tagjait, hogy az uj tanév kezdetén vele s együtt mondják el a Magyar Hiszek­... A Kar tagjai felállva

Next

/
Thumbnails
Contents