A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1936-1937

1936. 09. 25., 1. rendes kari ülés

1 150/1936-37. 0.К.szén. Jegyzőkönyv. Felvétetett a m.kir.Ferencz József-Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1936. évi szeptember hó 25.-én délután 6 órakor az orvoskari ülésteremben tartott I. r e n d e s üléséről. Jelen vannak: Dr .Iiiskolczy Dezső ny.r .tanár,e.i .Dékán elnök Dr.Issekutz Béla ny.r.tanár,e.i.Prodékán Dr.Vidakovits Kami11ó ny.r.tanár Dr.Veress Elemér " " Dr.Ditrói Gábor " м Dr.Berecz János " u Dr.Szent-Györgyi Albert " ” Dr.Baló József ” Dr.Purjesz Béla " и Dr. IGram ár Jenő ny.r. tan ár Dr.Melczer Miklós ny.rk.tanár Dr.Gellért Albert ” ” Dr.Lőrincz Ferenc u Dr.Dávid Lajos ülésjoggal biro c.rk.t Dr.Treer József magántanár mint magántanári képviselő J e g у ez: Dr.Rusznyák István ny.r.tanár e .i .jegyző Az Elnök a magyar Hiszekegy elmondása után megnyitja az ülést és üdvözli az újonnan kinevezett tanárokat, kik ezt az üdvözlést egyenként megköszönik. A tárgysorozat tárgyalása előtt az Elnök felhívja a magánta­nári képviselőként megjelent Dr. Treer József magántanárt a hivatali titoktartási fogadalom letételére. Dr.Treer József magántanár

Next

/
Thumbnails
Contents