Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1968-1969

1968. szeptember 27., I. rendes ülés

28/1968-69.0.E.az J e g ,y z ő к ö n y _v készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1968. évi szeptember 27-én /pénteken/ d.e. 9 órakor a rektori tanácsteremben megtartott I. rende s ülésén. Jelen vannak: L Dr. Ormos Jenő egyetemi tanár, rektorhelyettes Dr. Berencsi György egyetemi tanár, orvoskari dékán Dr. Sávay Gyula docens, orvoskari dékánhelyettes Dr. Boda Domokos egyetemi tanár Dr. Kiszely György egyetemi tanár Dr. Novák István egyetemi tanár Dr.''Cserháti István adjunktus, az MSZMP orvosegyetemi V.B. titkára Dr. Sövényi Ervin docens, az Sz.B.orvosegyetemi képviselője Dr. Szabó Elek, a KISZ egyetemi V.B.képviseletében Dr. Szegváry Menyhért adjunktus, személyzeti főelőadó Dr. Csapó Ödön csoportvezető Távollétét kimentette: Dr.Tóth Károly rektor /betegsége miatt/, Dr.Julesz Miklós, Dr.Kedvessy György egyetemi tanárok, Dr.Szé­kely Sándor tanszékvezető docens, Dr.Deák Ferenc gazdasági fő­igazgató. Elnöklő Rektorhelyettes üdvözli a megjelenteket, az I.rendes Tanácsülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr.Sávay Gyula dékánhelyettest és Dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgatót. I. Napirend : 1./ A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektori Munkavédelmi Szabályzatának ' jóváhagyása. /L.l.sz.meTréklet/' /А napirend tárgyalására meghívást kapott Dr.Fischer György adjunktus, állami mun­kavédelmi felelős./

Next

/
Thumbnails
Contents