Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1965-1966

1965. szeptember 24., I. rendes ülés

31/1965-66.O.E.az Jegyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi S&yetem Tanácsának 1965* évi szeptember hó 24-én /pénteken/ de, 9 órakor a tanács­teremben tartott I. rendes üléséről. Jelen vannak: Dr. Tóth Károly egyetemi tanár, rektor elnök Dr. Kedvessy György egyetemi tanár, rektorhelyettes Dr, Szontágh Ferenc egyetemi tanár, orvoskari dékán Dr. Kovák István egyetemi tanár, gyógyszerészkari dékán Dr, Sávay Gyula docens, mb.orvoskari dékánhelyettes Dr. Kiszely György egyetemi tanár Dr. Bogáts László adjunktus, az MSZMP egyetemi V.B,titkára Dr, Erdős Sándor a KISZ V.B, titkára Totka Bálint a Szakszervezeti Bizottság titkára Dr. Sze^váry Menyhért személyzeti főelőadó Almasi iáidre gazdasági igazgató Dr. Csapó Ödön csoportvezető Távolmaradását kimentette: Dr.Jancsó Miklós egyetemi tanár Dr.Julesz Miklós egyetemi tanár,•Dr.Kovák István egyetemi tanár, Dr.Fehér István adjunktus. Jegyzőkönyvet vezeti: Benda Antalné főelőadó. Elnöklő Rektor üdvözli a Tanács megjelent tagjait és az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy az Általános Orvostudo­mányi Kar uj tagként delegálta Dr.Kiszely György profesz- szort. Üdvözli az Egyetemi Tanács ülésén először dekánként megjelent Szontágh Ferenc professzort. 4 Végül jegyzőkönyvileg ksözönetét fejezi ki Szilágyi Margit orvoskari főelőadónak, aki Benda Antalné főelőadó több hónapos távolléte alatt nagy segítséget nyújtott a Tanács­ülések előkészítése és jegyzőkönyvének vezetése ügyében.

Next

/
Thumbnails
Contents